Syntaxe a sémantika komunikace: Porovnání verzí

Řádek 26: Řádek 26:
  
  
                                        Kontext
+
                                 
                  → '''Sémantický obsah'''    → → →            '''Kódování'''
 
                                                      '''Syntaktická forma'''
 
Zdroj informace                                                ↓
 
                                                        '''Přenosový kanál'''
 
                                                                  ↓                                                                                           
 
                                            Kontext
 
                  ← '''Sémantický obsah'''    ← ← ←      '''Syntaktická forma'''
 
                                                          '''→  Dekódování'''
 
 
 
  
 
Příjem informace
 
Příjem informace
Řádek 63: Řádek 54:
  
 
Z technického hlediska – '''syntaktická stránka'''<br /><br />
 
Z technického hlediska – '''syntaktická stránka'''<br /><br />
- vychází z teorie informace<br />
+
- vychází z teorie informace<br /> [3]<br />
 
 
 
[http://Claude%20Elwood%20Shannon '''Claude Shannon'''] jako první definoval entropii termodynamiky jako míru nejistoty na rozdělení pravděpodobnosti.<br /> „Informace je odstraněná neurčitost.„<br />
 
[http://Claude%20Elwood%20Shannon '''Claude Shannon'''] jako první definoval entropii termodynamiky jako míru nejistoty na rozdělení pravděpodobnosti.<br /> „Informace je odstraněná neurčitost.„<br />
 
Vzorec pro výpočet hodnoty informace je založen na [[Míra pravděpodobnosti|míře pravděpodobnosti]].<br />
 
Vzorec pro výpočet hodnoty informace je založen na [[Míra pravděpodobnosti|míře pravděpodobnosti]].<br />

Verze z 16. 2. 2015, 15:07

Základní komunikační schéma

Komunikační model.png

Příjem informace

Informace obsahuje dvě zcela odlišné složky:

Syntaxe

Syntaxe zkoumající vnitřní strukturu systému znaků nezávisle na jejich funkci; udává vztahy znaků v (jejich) řetězcích. [1]

Sémantika

Sémantika se zabývá významem (interpretací) programovacího jazyka, jenž lze popsat například denotační sémantikou, algebraickou sémantikou, sémantikou akcí, apod. [2]

Základní funkcí jazyka je vztah mezi sémantickým obsahem informace a syntaktickou formou informace.
Hlavní význam má vztah sémantického obsahu informace ke kontextu.
Sémantický obsah – prostá informace – poznatek – znalost
Syntaktickou formu lze uspořádat do pořadí podle rostoucí kvality.
Syntaktická forma – holá data – ověřená data – uspořádaná data

Měření informace

Z obsahového hlediska – sémantická forma

- podle obsahuje
- data (údaje)
- záleží na kontextu

Z technického hlediska – syntaktická stránka

- vychází z teorie informace
[3]
Claude Shannon jako první definoval entropii termodynamiky jako míru nejistoty na rozdělení pravděpodobnosti.
„Informace je odstraněná neurčitost.„
Vzorec pro výpočet hodnoty informace je založen na míře pravděpodobnosti.
Dle Shannona: čím je sdělení pravděpodobnější, tím menší hodnotu tato informace má.
Shannonovo chápání informace nebere v úvahu předchozí znalosti příjemce ani sémantický obsah informace.
Jde tedy spíš o měření přenášených signálů. [3]

Odkazy

Reference

  1. JANOUŠEK, Ivo. Gnozeologie komunikací. Praha, Karolinum, 2001. ISBN 8024603217.
  2. Filip Goldefus. Syntaxe a sémantika programovací jazyků Teorie programovacích jazyků. Brno, 2007. Dostupné z <http://www.fit.vutbr.cz/study/courses/TJD/public/0708TJD-Goldefus.pdf> Technická škola Brno.
  3. Königová, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech [online]. Praha. 2014. Dostupné z www:<(http://texty.jinonice.cuni.cz)


[3] SOUČEK, Martin. UK UISK modul č. 3 - Informační věda, v rámci projektu Studium informační vědy a komunikačního managementu v evropském kontextu. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1130

Použitá literatura

  • SOUČEK, Martin. UK UISK modul č. 3 - Informační věda, v rámci projektu Studium informační vědy a komunikačního managementu v evropském kontextu. Dostupné z:http://www.informacniveda.cz/article.do?articleId=1130
  • Königová, Marie. Vybrané kapitoly z informační vědy. Informační studia a knihovnictví v elektronických textech [online]. Praha. 2014. Dostupné z www:<(http://texty.jinonice.cuni.cz)>
  • Cejpek, Jiří. Informace, komunikace a myšlení. Karolinum, Praha 1998. 179 s. ISBN 80-7184-767-4.
  • Jílek, Jan. Informatika: Úvod do informatiky a OS [online]. Zábřeh: Říjen, 2011 [cit. 31. 1. 2015]. Dostupné z <http://www..bozenka.cz/docs/ucitele/jilek/01.pdf >


Klíčová slova

Informace, Komunikační schéma, Syntaxe, Sémantika, Syntaktická forma jazyka, Sémantický obsah informace