Výroba papíru (Pejchalová): Porovnání verzí

Řádek 96: Řádek 96:
 
|-
 
|-
 
|'''to cook at 150 – 170 °C''' || vařit při 150 – 170 °C
 
|'''to cook at 150 – 170 °C''' || vařit při 150 – 170 °C
 +
|-
 +
|'''heat exchanger''' || tepelný výměník (ohřívá varný louh)
 +
|-
 +
|'''to pump''' || čerpat
 +
|-
 +
|'''circulation pump''' || oběhové čerpadlo
 +
|-
 +
|'''fan pump''' || směšovací čerpadlo
 +
|-
 +
|'''knotter''' || odsukovač
 +
|-
 +
|'''knott refining''' || rafinace neprovaru (suků)
 +
|-
 +
|'''pulping''' ||| výroba buničiny
 +
|-
 +
|'''repulping''' || rozvlákňování (buničiny)
 +
|-
 +
|'''OR beating''' || rozvlákňování buničiny
 +
|-
 +
|'''pulp digester''' || vařák na buničinu
 +
|-
 +
|'''pulp washing''' || praní buničiny
 +
|-
 +
|'''to wash pulp''' || prát buničinu
 +
|-
 +
|'''to fill pulp into repulper''' || naplnit rozvlákňovač buničinou
 +
|-
 +
|'''pulp drier''' || sušící stroj na buničinu/sušička na buničinu
 +
|-
 +
|'''pulp refining''' || rafinace/mletí buničiny
 +
|-
 +
|'''low consistency pulp refining''' || nízkokonzistěnční rafinace buničiny
 +
|-
 +
|'''middle consistency''' || středněkonzistenční
 +
|-
 +
|'''high consistency''' || vysokokonzistenční
 +
|-
 +
|'''sulphate pulp, kraft pulp''' || sulfátová buničina
 +
|-
 +
|'''Kraft proces''' || sulfátová metoda (výroba buničiny sulfátovou metodou)
 +
|-
 +
|'''to thicken pulp''' || zahustit buničinu
 +
|-
 +
|'''market pulp''' || obchodní buničina
 +
|-
 +
|'''pulp screening''' || třídění buničiny/papíroviny (podle toho, ve kterém stadiu výroby papíru se nacházíme)
 +
|-
 +
|'''fine screening''' || jemné třídění
 +
|-
 +
|'''rough screening''' || hrubé třídění
 +
|-
 +
|'''difusion washer''' || difúzní pračka (pere buničinu na základě difuze)
 +
|-
 +
|'''to bleach''' || vybělit
 +
|-
 +
|'''bleaching''' || bělení
 +
|-
 +
|'''bleaching agent''' || bělidlo
 +
|-
 +
|'''bleachery''' || bělírna
 +
|-
 +
|'''bleachability''' || bělitelnost
 +
|-
 +
|'''bleaching tower''' || bělící věž
 +
|-
 +
|'''pulp and paper adittives''' || aditiva/příměsi do papíru a buničiny
 +
|-
 +
|'''cooking aid''' || varný prostředek
 +
|-
 +
|'''clay''' || kaolín (používá se jako plnidlo papíru pro lepší pro lepší průhlednost – '''paper filler''')
 +
|-
 +
|'''talc''' || mastek
 
|-
 
|-

Verze z 15. 12. 2014, 11:50

verze pro tisk Výroba papíru (pro tisk)

Angličtina Čeština
papermaking (paper production, paper manufacture) výroba papíru
cellulose celulóza
pulp buničina, papírovina (buničina s již přidanými papírovými přísadami)
papermaking industry papírenský průmysl
papermaking technology technologie výroby papíru
pulp and paper industry průmysl papíru a celulózy
pulp and paper mill továrna na výrobu papíru a celulózy
fully integrated mill/integrated mill integrovaná výroba papíru a celulózy
paper mill papírna
pulp mill celulózka
cellulose celulóza
timber, lumber těžební dřevo
to cut timber/lumber kácet dřevo
lumbering těžba dřeva
lumberjack dřevorubec
softwood měkké/jehličnaté dřevo
long fibre dlouhé vlákno (např. hygienický papír – tissue paper)
hardwood tvrdé/listnaté dřevo
short fibre krátké vlákno (např. tiskový papír – printing paper)
bagasse bagasa (vylisované zbytky cukrové třtiny)
wood yard sklad dřeva
lumber yard sklad dřeva
to store wood skladovat dřevo
debarking odkornění
to debark odkornit
half barked, partialy barked odkorněný do hněda
fully barked, completely barked odkorněný do běla
debarker odkorňovač
wood chip dřevní štěpka
market chips kupované štěpky (nebyly vyrobeny přímo celulózkou)
to chip wood štěpkovat
woodchipper, chipping machine štěpkovač
chip crusher desintegrátor štěpek (rozmělní příliš velké kusy štěpek)
chip screen třídič štěpek
to screen chips třídit štěpku
chip conveyer dopravník na štěpky (dopravuje štěpky ze skladu do výroby)
preimpregnation předimpregnace
chip preimpregnation předimpregnace štěpek
impregnate impregnovat, nasáknout (varný louh pronikne do štěpky)
penetration penetrace (kapalina pronikne do štěpky)
penetration period doba penetrace
cooking liquor varný louh (směs bílého a černého louhu)
black liquor černý louh
white liquor bílý louh
continuous cooking nepřetržitá, kontinuální várka
batch cooking přetržitá, diskontinuální várka
to cook at 150 – 170 °C vařit při 150 – 170 °C
heat exchanger tepelný výměník (ohřívá varný louh)
to pump čerpat
circulation pump oběhové čerpadlo
fan pump směšovací čerpadlo
knotter odsukovač
knott refining rafinace neprovaru (suků)
pulping výroba buničiny
repulping rozvlákňování (buničiny)
OR beating rozvlákňování buničiny
pulp digester vařák na buničinu
pulp washing praní buničiny
to wash pulp prát buničinu
to fill pulp into repulper naplnit rozvlákňovač buničinou
pulp drier sušící stroj na buničinu/sušička na buničinu
pulp refining rafinace/mletí buničiny
low consistency pulp refining nízkokonzistěnční rafinace buničiny
middle consistency středněkonzistenční
high consistency vysokokonzistenční
sulphate pulp, kraft pulp sulfátová buničina
Kraft proces sulfátová metoda (výroba buničiny sulfátovou metodou)
to thicken pulp zahustit buničinu
market pulp obchodní buničina
pulp screening třídění buničiny/papíroviny (podle toho, ve kterém stadiu výroby papíru se nacházíme)
fine screening jemné třídění
rough screening hrubé třídění
difusion washer difúzní pračka (pere buničinu na základě difuze)
to bleach vybělit
bleaching bělení
bleaching agent bělidlo
bleachery bělírna
bleachability bělitelnost
bleaching tower bělící věž
pulp and paper adittives aditiva/příměsi do papíru a buničiny
cooking aid varný prostředek
clay kaolín (používá se jako plnidlo papíru pro lepší pro lepší průhlednost – paper filler)
talc mastek