Wikisofia:Článek týdne

Verze z 8. 8. 2015, 11:26, kterou vytvořil Jan.Brandejs (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Wikisofia:Článek týdne“: Často užívaná šablona ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))

Tato stránka slouží pro údržbu periodicky se obměňujících článků na hlavní straně. Z tohoto důvodu je uzamčena.

Aktuální článek

Stanovení vztahu (popřípadě míry závislosti) myšlení a řeči je společnou oblastí zájmu řady vědeckých oborů, především lingvistiky, psychologie a antropologie. Je také předmětem interdisciplinárního oboru psycholingvistiky. Klíčovou otázkou problematiky vztahu jazyka a myšlení je, jestli odlišné gramatické a sémantické struktury, kategorie a specifika jazyků determinují (a do jaké míry) průběh a fungování myšlení, resp. uvažování o věcech a poznávání světa.Kognitivní psychologie. Další významnou a související otázkou vztahu mezi řečí a myšlením je to, zda a do jaké míry je myšlení realizováno pomocí slov a je závislé na užívání slov a zda se v tomto ohledu vztah mezi myšlením a řečí proměňuje v průběhu ontogeneze.


Z oboru Psychologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.


Připravené články

Na této stránce jsou k dispozici již připravené články na další týdny.