Wikisofia:Článek týdne

Verze z 8. 8. 2015, 10:26, kterou vytvořil Jan.Brandejs (diskuse | příspěvky) (Zamyká „Wikisofia:Článek týdne“: Často užívaná šablona ([Editace=Povolit jen správcům] (do odvolání) [Přesunutí=Povolit jen správcům] (do odvolání)))

Tato stránka slouží pro údržbu periodicky se obměňujících článků na hlavní straně. Z tohoto důvodu je uzamčena.

Aktuální článek

Kognitivní disonance je nevhodný, neodpovídající vztah mezi poznáními. Pod pojmem poznání jsou zahrnuty veškeré postoje, názory, přesvědčení, vědomosti a víra daného jedince. Kognitivní disonance je označení pro výchozí stav, který vede aktivity orientované na snížení tohoto nesouladu.

Autorem teorie kognitivní disonance je americký sociální psycholog Leon Festinger. Jedinec ve svém vnitřním životě směřuje k určité konzistenci. Jeho názory, víra a přesvědčení by měly být v souladu s tím, co jedinec skutečně dělá. Avšak v běžném životě přicházejí situace, kdy nitro člověka s vnější realitou konzistentní není. Tento jev nazval Festinger kognitivní disonance.

Z oboru Sociologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.


Připravené články

Na této stránce jsou k dispozici již připravené články na další týdny.