Wikisofia:Článek týdne

Tato stránka slouží pro údržbu periodicky se obměňujících článků na hlavní straně. Z tohoto důvodu je uzamčena.

Aktuální článek

Virtuální výstava (Virtual exhibition) je webové hypermédium, jež má podobu webové prezentace, která je ucelená kurátorským a tematickým výběrem. Zasazuje jednotlivé sbírkové předměty do širšího obsahu a podněcuje participaci uživatele skrze dynamický obsah. Jelikož digitální rozhraní není ovlivněno prostorem a časem, vzniká v muzejnictví nový druh mobilní prezentace sbírkových předmětů. Edukace je náhle dostupná i návštěvníkům, kteří si návštěvu nemohou dovolit z lokačních, finančních nebo invalidních důvodů.

Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Následující článek

Šablona:Článek týdne/2022/39

Připravené články

Na této stránce jsou k dispozici již připravené články na další týdny.


Publikované články

Zde se nacházejí články, které se již na hlavní stránce objevily.