Wikisofia:Článek týdne

Tato stránka slouží pro údržbu periodicky se obměňujících článků na hlavní straně. Z tohoto důvodu je uzamčena.

Aktuální článek

E-learning| neboli elektronické vzdělávání/učení je vzdělávací proces využívající informační a komunikační technologie. Může být charakterizován jako vzdělávací proces spojený s počítači, informačními a komunikačními technologiemi.

Nejobecněji bychom mohli e-learning charakterizovat jako způsob učení či vyučování s využitím informačních a komunikačních technologií. Potíž této definice však spočívá v tom, že je příliš široká a vešlo by se do ní například i používání kalkulačky zabudované v operačním systému PC při hodinách matematiky na základní škole. Je však nasnadě, že o to se nám nejedná. O e-learningu začínáme hovořit až od určité míry nasazení ICT, přičemž se tato míra určuje jen velice těžko.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.

Následující článek

Šablona:Článek týdne/2021/10

Připravené články

Na této stránce jsou k dispozici již připravené články na další týdny.


Publikované články

Zde se nacházejí články, které se již na hlavní stránce objevily.