Wikisofia:Co je Wikisofia?: Porovnání verzí

m (Ondřej Novák (mellorian@inmail.cz) přesunul stránku Wikisofia:Wikisofia na Wikisofia:O Wikisofia)
(Žádný rozdíl)

Verze z 27. 7. 2014, 13:39

"Portál pro tvorbu, ukládání a získávání studijních materiálů z oblasti humanitních věd"

V oblasti vzdělávání a vědy je dnes velkým tématem otevřenost a bezplatné sdílení poznatků z nejrůznějších oborů. Vlajkovými loděmi tohoto trendu jsou takzvané open source projekty, mezi které v České republice patří třeba Wikipedia jako obecná encyklopedie nebo Wikiskripta jako zdroj odborných informací určených pro studenty medicíny a lékařskou odbornou veřejnost. Wikisofia je na rozdíl od výše zmíněných webových stránek zaměřena na humanitní vědy.

Obsah Wikisofie

Wikisofia slouží pro veřejné sdílení studijních materiálů a odborných poznatků v řadě oblastí humanitních věd. Jde o projekt jedinečný svým rozsahem (množstvím humanitních oborů) kombinovaný s přísnou odborností. Články publikované na Wikisofii může vytvářet a upravovat každý, s přednostním právem pro členy akademické obce (díky uživatelským účtům propojeným přes Shibboleth). Tím je zajištěna jak pluralita pohledů na daná témata a zdrojová bohatost napříč obory, tak vzájemná kontrola ověřitelnosti obsahu.

Jelikož je Wikisofia určena primárně pro potřeby studentů, jedním z hlavních cílů jejích přispěvatelů je vytvoření kvalitně zpracovaných otázek vztahujících se k jednotlivým zkouškám (včetně státních). Články jsou vypracovávané studenty pro studenty s použitím odborných zdrojů.

Vysoká kvalita článků je zajištěna mimo jiné kontrolováním a schvalováním učiteli zodpovědnými za výuku odpovídajících předmětů. Na rozdíl od běžných skript vypracovávaných jedním autorem jsou "skripta" na Wikisofii vytvářena větším množstvím autorů používajících různé zdroje. Je tedy málo pravděpodobné, že by byl omylem opomenut některý z důležitých poznatků, který se váže k danému tématu. Současně jsou tyto materiály díky své elektronické podstatě neustále aktualizovány vzhledem k nejnovějším výzkumům a vědeckým teoriím.

Výhody a rozvoj Wikisofie

Velikou předností Wikisofie je kromě již zmíněné kvality a poznatkové obsáhlosti textů i vzájemná provázanost článků. Křížové odkazování a snadný přístup k příbuzným tématům a článkům zajistí rychlou a efektivní cestu přesně k tomu druhu informací potřebnému k bezprostřednímu uchopení studované problematiky.

V současnosti je projekt Wikisofie na svém úspěšném počátku. Zatím největší obsah informací pochází z oborů psychologie a sociologie a další obory se rychle přidávají. Tento projekt stojí na aktivitě studentů i přednášejících a přináší výhody všem, kdo na něm participují. Studenti získají rychlý a spolehlivý přístup k žádaným informacím, přednášející zase ověřený a kvalitní způsob, jak předat důležité poznatky svým svěřencům. Už žádné po tisící opakované chyby vinou deset let zastaralých skript a chybných zápisků z přednášek!

Výhody Wikisofie v kostce


  • Otevřená encyklopedie zaměřená na studenty a odbornou veřejnost
  • Rychlá a přímá cesta k řadě odborných informací
  • Snadný přístup přes Shibboleth
  • Provázanost článků
  • Vzájemná kontrola kvality článků zajišťovaná studenty i přednášejícími
  • Zdrojová bohatost článků a pluralita vědeckých přístupů
  • Široká škála vzájemně příbuzných oborů

Související stránky