Činnosti ve volném čase v dospělosti

 • často větší osobní význam než 
 • dnes již práce a volný čas rovnoměrně rozloženy (dříve ne – zemědělství …)
 • mnoho alternativ
 • dimenze, dle kterých si lidé vybírají aktivity:
 • z vlastní iniciativy  podřízení se okolnostem či druhým
 • činnosti tvořivé  činnosti stereotypní, opakující se
 • pro potěšení (zabít čas)
 • uplatnit svůj talent
 • instrumentální charakter (cíl např. ruční práce) 
 • expresivní činnost (vyjádřit názor, emoce, přání, např. ochotnické divadlo)
 • velký výdaj fyzické energie (sport)
 • pasivní rekreace (fanoušci)
 • mající vztah k jejich povolání (četba odborné literatury)
 • únik od zátěží povolání
 • ve společnosti 
 • o samotě
 • být užitečný, pomáhat
 • pro svou zábavu
 • činnosti, které přináší vyšší status, uznání druhých (než kolik mají v práci)
 • úleva od napětí, starostí a úzkostí
 • posilování životního stylu, přispívá k integraci osobnosti


 • obecně platí dimenze:
 1. pasivní x aktivní činnost
 2. široký repertoár aktivit x úzce specializovaná činnost

Zdroje