Čivost, počitkové prahy. Psychofyzické zákonitosti.