Šablona:Článek týdne/2016/52

Kniha bran je novoříšská podsvětní kniha pojednávající o putování slunečního božstva podsvětím během dvanácti hodin noci. V první hodině sluneční bůh vstupuje do podsvětí, zdraven všemi zemřelými. Ve druhé hodině jsou zemřelí rozdělováni na blažené a zatracené.Ve třetí hodině se objevují hlavní motivy noční pouti podsvětím jako je ohnivé jezero, sluneční bárka, nebo vzkříšení. Ve čtvrté hodině se objevuje jezero života a jezero uraeů. V páté hodině... pokračování.

Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.