Šablona:Článek týdne/2017/48

Imediace (immediacy) je způsob vizuální reprezentace. Spolu s protikladným pojmem "hypermediace" se jedná o strategii remediace. Pojmy byly představeny v knize Remediation: Understanding new Media (1999) autorů J. D. Boltera a R. Grusina. Tyto pojmy jsou významné zejména pro vizuální studia a studia nových médií. Hypermediace a imediace jsou různé strategie, jak dosáhnout nezprostředkovaného autentického zážitku. Ačkoli jsou tyto dvě strategie zcela odlišné (kontrastní), obě směřují k nalezení "reálného". Překážkou k objevení onoho reálného je ovšem médium, které zážitek zprostředkovává.


Z oboru Informační studia a knihovnictví.

Podívejte se také na předchozí články týdne.