Šablona:Článek týdne/2017/50

Vánoční písně jsou jedním z okruhů vyučovaných v rámci předmětu Etnomuzikologie na FF UK . Slovo koleda v sobě může nést několik různých významů a odkazovat tak k různým skutečnostem:

  • den, kdy se koná koleda
  • dar za koledování, odměna
  • obchůzka dům od domu
  • poplatek, vybrané peníze na školu, kantora, zvoníka, kněze...
  • píseň s tematikou narození Ježíše, Vánoc, vánočních událostí...

Koledy a koledování vždy obsahují motiv daru a přání - přání zdraví, hospodářského úspěchu ale také třeba přání získat děvče nebo chlapce, pojící se s magickou funkcí, která je charakteristickým znakem koledy.

Pojem koleda se v našem slova smyslu objevuje jen u Slovanů, v neslovanských jazycích (kromě rumunštiny) se toto slovo nevyskytuje. V latině se pak setkáváme s výrazem collecta - almužna, nebo calendy - první dny v roce.

Z oboru Etnologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.