Šablona:Článek týdne/2018/43

Hieroglyfy Hieroglyfické písmo má několik typů znaků – fonogramy, logogramy a determinativy. Fonogramy jsou znaky, které zapisují zvukovou hodnotu jazyka, a lze je dále rozdělit na jedno-, dvou- a trojkonsonantní, podle toho, kolik hlásek zapisují. Vždy se jedná o konsonanty či polokonsonanty, neboť vokály hieroglyfické písmo nezapisuje. Logogramy jsou znaky, které zapisují celá slova, a to buď ikonicky, symbolicky nebo pomocí „rébusu“, založeného často na zvukové podobě slov. Posledním typem znaků jsou tzv. determinativy, znaky, které se nečtou, ale pomáhají blíže určit význam slov a dělí je do různých kategorií. Hieroglyfické písmo může být zapsáno ve sloupcích i v řádcích.


Z oboru Egyptologie.

Podívejte se také na předchozí články týdne.