Šedá literatura (vyjma VŠKP) v Americe

Americké knihovnictví má své počátky v pozdním 19. století, kdy byly založený první programy pro školení knihovníků. Už tehdy se objevila potřeba vytváření a uchovávání knihovních výročních zpráv. Byl to jeden z prvních kroků k uchovávání šedé literatury v Americe

Americké instituce a jejich projekty zaměřené na šedou literaturu

California State University at Fullerton, Pollack Library.

Free Online databases

-výpis odborných a vědeckých zdrojů vlády USA. On-line databáze, které obsahují šedou literaturu a jsou volně přístupné veřejnosti. Zahrnuje témata z oblasti zdravotnictví / medicíny, vědy, environmentální studie, vzdělávání a mnoho dalších.

The New York Academy of Medicine

Tato knihovna shromažďuje šedou literaturu z oblasti zdravotnictví. Původně se sice zaměřovala na dokumenty domácí provenience, ale nyní se rozhodla působit i globálně. Volba padla na rozvojové země, protože pro ty jsou informace, obzvlášť zdravotnické, velice důležité, ale infrastruktura potřebná pro jejich shromažďování a šíření tradičními metodami je nedostačující. Konkrétně byla navázána spolupráce s několika knihovnami v Africe.

Grey Literature Collection (GREYLIT)

Výzkumníci v oblasti veřejného zdraví a zdravotní politiky požádali o pomoc New York Academy of Medicine k získání šedé literatury a k jejímu zařazení do katalogu knihovny. V důsledku toho získává knihovna celou řadu materiálů z různých organizací, které se zabývají publikováním v těchto oblastech.

Resource Guide for Public Health Preparedness

-cílem tohoto projektu vytvořeného New York Academy of Medicine je:

  • posoudit informační potřebu profesionálů v oblasti zdravotnictví, a to ohledně přípravy na přírodní katastrofy a bio-teroristické hrozby
  • zjednodušit přístup k příslušným dokumentům a pokynům, a to prostřednictvím vytvářením a šířením pravidelně aktualizovaných průvodců internetovými zdroji, které uživatele odkazují přímo na přesné a spolehlivé zdroje týkající se zdraví a zdravotnictví
  • využít existující informace i jiné prostředky, včetně Národní sítě knihoven medicíny, k zajištění zvýšení a maximalizování přínosů projektu.

Library of Congress

FEDLINK

The Federal Library and Information Network (FEDLINK) je organizace federálních agentur, které spolupracují na dosažení optimálního využití zdrojů a zařízení federálních knihoven a informačních center prostřednictvím podpory společných služeb, koordinací a sdílením dostupných zdrojů. Poskytující také profesní vzdělávání federálním knihovnám a informačním pracovníkům. FEDLINK slouží jako fórum pro diskusi o politikách, programech, postupech a technologiích, které mají vliv na federální knihovny a o informačních službách, které poskytují svým agenturám, Kongresu, federálním soudům a americkému lidu.

FEDGREY (Grey Literature Working Group)

FEDLINK byl osloven k sestavení "skupiny", která by se postupně proměnila v informační uzel USA pro GreyNet International (www.greynet.org). 5. prosince 2011 FEDLINK podepsal smlouvu (Memorandum of Understanding) s GreyNetem, načež se FEDLINK se stala přidruženým členem GreyNetu. [1]Cílem této skupiny je spolupracovat s federálními knihovnami (což jsou národní knihovny, knihovny ministerstev, knihovny vládních agentur a další knihovny), prosazovat jejich zájmy v oblasti šedé literatury a podněcovat další výzkum a zpřístupňování šedé literatury.

Americké databáze šedé literatury se zaměřením na vědu, techniku a vzdělání

ERIC: Education Resources Information Center

ERIC je online digitální knihovna zaměřená na vzdělávání. Je provozovaná americkým ministerstvem školství - the United States Department of Education. Klíčová je její sbírka šedé literatury, obsahující materiály ve fulltextu ve formátu PDF. Databáze ERIC indexuje materiály vztahující se k výuce, produkované vzdělávacími institucemi, profesionálními sdruženími, výzkumnými středisky a politickými organizacemi. Najdeme tu i materiály, které vydává the U.S. Department of Education a další federální agentury nebo státní a místní orgány. Jednotliví přispěvatelé předkládají k indexaci výzkumné práce, disertace a diplomové práce

Science.gov

Jednotná informační brána, která vyhledává ve 36 databázích a 1,850 vybraných webových stránkách. Nabízí nám tak více než 200 milionů stránek autorizovaných vědeckých informací americké vlády, včetně výzkumu a dosavadních výsledků.

Odkazy

Reference

  1. Inflow

Použité zdroje

FEDGrey - Grey Literature Working Group. Library of Congress [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://www.loc.gov/flicc/about/FLICC_WGs/FEDGrey.html

Evidence Based Health Care (EBHC): Resources for evidence based searching, evidence based practice skill development, and teaching EBHC. Health science library: University of Colorado [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://hslibraryguides.ucdenver.edu/grey-literature

FEDLINK - United States Federal Collection. Library of Congress [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: https://archive.org/details/fedlink&tab=about

OMASTOVÁ, Pavlína. "Šedá literatura je jako Camembert" aneb Celosvětová konference poprvé u nás. Inflow: magazín nejen pro knihovníky. 2007-2013. Dostupné z: http://www.inflow.cz/zprava-z-dvanacte-mezinarodni-konference-o-sede-literature-gl12

Education Resources Information Center. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/Education_Resources_Information_Center

Grey literature report [online]. [cit. 2015-04-21]. Dostupné z: http://www.greylit.org/