13. Inteligence, osvojování a rozvíjení intelektových dovedností