5 stavů chování v prenatálním období

  • Prechtl, Beintem
  • dle dýchacích pohybů, pohybů těla a otevírání očí
  1. klidný spánek – pravidelné dýchání, žádný pohyb, oči zavřené
  2. aktivní spánek – nepravidelné dýchání, přítomnost pohybů, oči zavřené
  3. klidné bdění – dýchání pravidelné, žádný pohyb, oči otevřené
  4. aktivita - nepravidelné dýchání, přítomnost pohybů, oči zavřené nebo otevřené
  5. pláč - nepravidelné dýchání, přítomnost pohybů, oči zavřené nebo otevřené

Zdroje