Adolescentní moratorium

  • Říčan
  • řada z nás pociťuje, že ještě nedozráli a hledají cesty oddalování nástupu dospělosti (ještě dlouho jezdí s rodiči na dovolenou, studují jednu školu za druhou, nebo si vybrali VŠ, kde se ještě stále neprofilují – např.: humanitní studia)
  • psychicky nepřijmou dospělost → oddalují vážná rozhodnutí
  • někteří třeba vyzkouší 4 zaměstnání než si vyberou a zůstanou u něj
  • při rozhodování nám pomáhají zkušenosti – „musíme vynést svou kůži na trh“ (to tito lidé nedělají)

Zdroje