Ahmose Nefertari

Zobrazení královny Ahmose Nefertari z hrobky TT 359

Ahmose Nefertari byla sestrou a manželkou panovníka Ahmose I. a matkou Amenhotepa I..[1]

Spolu se svou matkou Ahhotep I. se Ahmose Nefetari první doloženou držitelkou titulu "Božská manželka Amonova"[2] - v této době byly nositelkami tituly královny, později se z něj ale vyvinula samostatná a velice významná kněžská funkce. Kromě toho zastávala úřad druhého Amonova proroka, o čemž nás zpravuje tzv. Stéla donace.[3] Je možné, že po smrti Ahmose I. vládla několik let jako regentka za nezletilého Amenhotepa I.[4]

Se svým synem Amenhotepem I. byla po své smrti uctívána především v Dér el-Medíně jako ochranné božstvo této vesnice i celé thébské nekropole.

Reference

  1. Verner-Bareš-Vachala 2007.
  2. Dodson-Hilton 2004.
  3. Shaw 2010.
  4. Navrátilová 2004: 96.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Navrátilová, H. 2004: Ahmose Nefertari: Matka dynastie a osobnost na trůnu, in: Pražské egyptologické studie, suplementa, Praha, 91-100.

Shaw, I. 2010: Dějiny starověkého Egypta. Praha.

Bareš, L. - Vachala, B. – Verner, M. 2007: Encyklopedie starověkého Egypta. Praha.