Aktuální problémy zdravotní péče

Aktuální problémy péče

 • velký rozvoj zdravotnictví - hlavně zdravotnických technologií, vede ke zvýšení finančních požadavků
 • medicinalizace - rozvoj medicíny v oblasti poznatků, zasahuje i do oblastí, kterým by byl běžné ponechán volný průběh (porodnictví, genetická terapie, léčba neplodnosti atd.), zvýšení náročnosti medicíny jako oboru
 • demografické změny - stárnutí populace - snižuje se úmrtnost x snížení počtu ekonomicky aktivní populace (15-65 let), index závislosti - počet aktivních lidí x počet ekonomicky neaktivních, IZ = věková skupin 0-14 + 65-smrt
 • chronifikace chorob
 • rozvoj farmaceutického průmyslu - ceny léků jsou určeny komisí (většinu komise tvoří farmaceuti a distributoři, stát pouze menšinu)
 • problematika zdravotního pojištění - snaha o zavedení a udržení celonárodního zdravotního pojištění, přímé platby za recepty, pobyt v nemocnici apod.
 • soustředění péče do nemocnic - rušení menších zdravotních zařízení x nemocnice jsou ale nejdražší na provoz
 • medicinalizace života - medicína proniká hlouběji, problém etiky a financí (co vše má být ovlivněno medicínou a co už ne) - zvýšená nabídka vyvolává zvýšenou poptávku
 • etika - pojišťovnictví má ekonomický charakter
 • heretické hnutí - odmítnutí nejnovějších technologií (mohou více škodit než pomoci)
 • zásluhu na prodlužování věku mohou mít ale i nemedicínské faktory jako například vyšší standard bydlení, lepší výživa, vyšší životní úroveň, hygienická a sanitární opatření atd.