Demence u Alzheimerovy choroby

(přesměrováno z Alzheimerova demence)

Alzheimerova demence (v MKN pod názvem F00 demence u Alzheimerovy choroby) je nejznámější ze skupiny Organických duševních poruch (F00-F09).

INFORMACE O DIAGNÓZE
Obecná charakteristika Nejčastější demence (60-65% dementní populace). Primární demence (způsobená primárním onemocněním – atrofií – mozkové tkáně). Potvrdit diagnózu lze až po smrti. Diagnózu stanovuje neurolog, přestože jde o psychiatrickou diagnózu.
Symptomatologie Psychické symptomy: Postupná ztráta paměti a kognitivních funkcí, emoční změny, podrážděnost a ztráta sociálních zábran. Neuvědomuje si svá omezení. Později korové symptomy (apraxie, afázie, agnosie, agrafie), extrapyramidové příznaky, paroxysmy. Nakonec mutismus, apatie.
Vegetativní symptomy: Postupná ztráta soběstačnosti, ztráta zájmu o potravu, pohyb, výpadky somatických funkcí a reflexů.
Etiopatogeneze Původ nejasný, odhadovaný vliv má heredita ("přímí příbuzní postihováni 4x častěji než všeobecná populace"[1](str. 113)), věk matky, chromozomová mutace, atd. AD jsou bílkovinné změny ve struktuře mozkové tkáně. Predispozičním faktorem je Downův syndrom.
Průběh Postupné, kontinuální zhoršování symptomů. Blíže viz Symptomatologie.
Prognóza Špatná. Ireverzibilní změny. Lze pouze zpomalovat postup a kompenzovat nedostatky.
Diferenciální diagnostika Je třeba odlišit od:
 • Obecná stařecká zapomnětlivost: Ví, že něco zapomněl. Neohrožuje samostatnost a každodenní fungování.
 • Jiné demence: Původ a nepřítomnost jiného možného původce demence.
 • Mentální retardace: Je časná (rozdíl ve věku počátku a v průběhu).
 • Simulace: Lze najít motiv, vypadává z role.
 • Deprese: Má konkrétní bod vzniku, demence je pozvolná. Dementní lidé se v kognitivních úlohách snaží uspět, depresivní ne. Porucha paměti je u deprese globální, u demence postupná. Dementní člověk somaticky nestrádá, depresivní ano. Demence postrádá náhled. U demence labilní nebo nevýrazná nálada. U demence se projeví celkové zpomalení na EEG a na CT je patologicko-anatomický nález (atrofie).
 • Delirium: Vyskytuje se kvalitativní porucha vědomí.
 • Organistická anamnestická porucha: Dominantní je porucha deklarativní paměti (různá), vzniká podstatně rychleji.
 • Útlum způsobený farmaky: Ukáže vyšetření a anamnéza.
Doplňující informace Dělení:
 1. AD s časným nástupem (do 65let)
 2. AD s pozdním nástupem (65+, často kolem 70-75).


Diagnostická vodítka

 1. Přítomnost demence
 2. Plíživý začátek s pomalou deteriorací
 3. Vyloučení jiné příčiny demence (hypotyreóza, hyperkalcémie, nedostatek vitamínu B12, nedostatek niacinu, neurosyfilis, normotonický hydrocefalus, subdurální hematom)
 4. V raném stadiu onemocnění se nevyskytne žádný paroxysmus či ložiskové neurologické příznaky.

Vyskytnou-li se zároveň i příznaky vaskulární demence, je třeba stanovit obě diagnózy najednou[1].

Reference

 1. 1,0 1,1 Höschl, C. (1996). Psychiatrie pro praktické lékaře. (Vyd. 1., 424 s.) Jinočany: H.