American Library Asociation

The American Library Association (ALA) je nezisková organizace se sídlem ve Spojených státech amerických, která podporuje knihovny a knihovnické vzdělávání v mezinárodním měřítku. Je to největší a nejstarší knihovnická asociace na světě[1].

Historie

Melvil Dewey 1891

ALA byla založena 6. října roku 1876 na světové výstavě ve Filadeldii[2]. Základajícími členy byli Melvil Dewey (prezidentem asociace byl v letech 1890 - 1891, 1892 – 1893[3]), a Justin Winsor, C. A. Cutter, Samuel S. Green a James L. Whitney.

Členství

Členství v ALA je po zaplacení členského příspěvku umožněno všem pracovníkům či příznivcům knihoven z celého světa. Asociace členům nabízí zvýhodněné vložné na konference, celoživotní vzdělávání, certifikace a další výhody[4].

ALA dělí své členy do tří kategorií:

 1. Individuální členství[5] (Personal Members) jee určeno knihovníkům a dalším fyzickým osobám, přináší úzký kontakt s ostatními členy zúčastněnými v podobných oblastech knihovnických služeb.
 2. Členství organizací[6] (Organizational Members je určeno knihovnám a dalším neziskovým organizacím.
 3. Korporativní členství[7] (Corporate Members) komerční firmy a organizace podporující (finančně i jinak) rozvoj knihovnictví a informační vědy prostřednictvím konferencí a veletrhů.


Vedení

ALA řídí rada v čele a prezidentem,výkonná rada, výbory.

Rada je nejvyšším řídícím orgánem asociace. Zplnomocňuje jednotlivé divize asociace k plánování a realizaci programů a aktivit. Určuje veškerou politiku ALA.
Výkonná rada dává Radě doporučení týkající se politiky a zastupuje jí ve správě vytýčené politiky a programů.
Prezident je Prezident ALA je hlavním mluvčím asociace úzce spolupracujícím s výkonným ředitelem ALA v šíření a propagaci knihovnictví na národní i mezinárodní úrovni, předsedá zahájení výstav na konferencích asociace či slavnostnímu předávání cen.


Divize

ALA má jedenáct divizí které jsou do velké míry nezávislé. Sdružují určitý typ knihoven (akademické knihovny, knihovny pro děti nebo se zaměřují na specifickou oblast knihovních služeb[8].

 • American Association of School Librarians (AASL)[9] Americké sdružení knihovníků školních knihoven
 • Association for Library Collections and Technical Services (ALCTS)[10] Asociace pro knihovní sbírky a technické služby
 • Association for Library Service to Children (ALSC)[11] Asociace pro knihovnické služby určené dětem
 • Association of College and Research Libraries (ACRL)[12] Asociace univerzitních a výzkumných knihoven
 • Association of Specialized and Cooperative Library Agencies (ASCLA)[13] Sdružení kooperativních a specializovaných knihovních agentur
 • Library Information Technology Association (LITA)[14] Sdružení pro knihovní informační technologi
 • Library Leadership and Management Association (LLAMA)[15] Sdružení pro vedení a řízení knihoven
 • Public Library Association (PLA)[16] Sdružení veřejných knihoven
 • Reference and User Services Association (RUSA)[17] Asociace pro referenční a uživtelské služby knihoven
 • United for Libraries (United)[18] Společně pro knihovny
 • Young Adult Library Services Association (YALSA)[19] Asociace pro knihovní služby mladým dospělým

Poslání

Posláním ALA je udávat směr v rozvoji, propagaci a zdokonalování knihovnictví a informačních služeb, podporovat knihovnickou profesi posílením vzdělávání a snažit se zajistit volný přístup k informacím pro všechny. ALA je hlavním zastáncem knihoven a knihovníků při zprostředkování zaznamenaných vědomostí v jakékoli formě a veřejného práva pro svobodnou a otevřenou informační společnost[20].

Klíčové oblasti činnosti

 1. Podpora knihoven a knihovníků: ALA se aktivně snaží zvýšit veřejné povědomí o klíčové roli knihoven a knihovníků, prosazuje benefity pro knihovny a uživatele knihoven.
 2. Celoživotní vzdělávání: Asociace poskytuje příležitosti pro profesní rozvoj a vzdělávání veškerého knihovnického personálu.
 3. Intelektuální svoboda: Intelektuální svoboda je v demokratické společnosti základním právem a jádrem hodnot knihovnické profese.
 4. Organizační excelence: Asociace je vstřícná ke všem potřebám svých členů.
 5. Rozmanitost: Rozmanitost je zásadní hodnotou asociace i jejích členů a odráží se v závazku náboru členů všech ras i lidí s handicapem.
 6. Nestranný přístup k informacím a knihovnickým službám: Asociace prosazuje financování a politiku, které podporují knihovny jako demokratické instituce sloužící lidem každého věku, bez ohledu na etnickou příslušnost nebo fyzickou způsobilost.
 7. Čtenářská gramotnostALA podporuje knihovny v pomáhání dětem i dospělým rozvíjet své dovednosti, které potřebují ke čtení a používání počítače, stejně jako k roztřídění informací a zdrojů.
 8. Přetváření knihoven ALA vede knihovny k dynamickému prostředí digitálních informací.

Aktivity organizace

Asociace se věnuje patří publikační činnosti,pořádání konferencí, udílení akreditací knihovnickým studijním programům, udílení cen, grantů a stipendií. Poskytuje a odborné poradenství v oblasti výzkumu a statistiky a schvalování norem a směrnic v oboru knihovnictví[21].

Publikační činnost

Vdavatelská činnost ALA řízena Vydavatelským výborem ([22]). Od začátku svého působení do roku 2000 vydala asociace přes 1520 titulů[23].

Konference

The ALA a její divize během roku pořádá mnnoho konferencí. Mezi nejvýznamnější patří výroční konference a midwinter meeting. Výroční konference ALA je jednou z největších oborových konferencí. Účastní se jí více než 25,000 návštěvníků[24].

Ceny a granty

The ALA každoročně uděluje mnoho knižní a mediálních cen. Jedná se např. o cenu Outstanding Academic Titles[25] udílenou nejlepším akademickým knihám, cenu za nejlepší beletrii pro mladé dospělé, Eliza Atkins Gleason Book Award[26] pro nejlepší anglicky psanou knihu v oblasti knhovní historie a dějin knižní kultury.

ALA poskytuje i nejrůznější granty. Mohou sloužit jako podpora při plánování a realizaci programů v rámci přípravy disertační práci (např. Jesse H. Shera Award for the Support of Dissertation Research[27]) či jiných publikací na podporu výzkumu v knihovnictví a informační vědě(např. Carroll Preston Baber Research Grant[28])

Odkazy

Reference

 1. About ALA | [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/
 2. History | About ALA [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/history
 3. ALA's Past Presidents | About ALA [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/history/past
 4. Join / Renew: A Few Simple Steps [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/membership/joinala
 5. ALA Personal Membership | Membership [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/membership/ala-personal-membership
 6. ALA Organizational Membership | Membership [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/membership/ala-organizational-membership
 7. ALA Corporate Membership | Membership [online]. [cit. 2017-11-18]. Dostupné z: http://www.ala.org/membership/ala-corporate-membership
 8. TEREZA, Taišlová. Americká knihovnická asociace (ALA): poslání, struktura a vybrané aktivity. 2010. Dostupné také z: https://is.cuni.cz/webapps/zzp/detail/88436
 9. American Association of School Librarians (AASL) | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/aasl/
 10. [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/alcts/
 11. Association for Library Service to Children (ALSC) | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/alsc/
 12. [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/
 13. [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/ascla/
 14. Library Information Technology Association (LITA) | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/lita/
 15. [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/llama/
 16. Public Library Association (PLA) | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/pla/
 17. Reference and user service asociation [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/rusa/
 18. United for Libraries | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/united/
 19. Young Adult Library Services Association (YALSA) | [online]. [cit. 2017-11-24]. Dostupné z: http://www.ala.org/yalsa/
 20. ALA Policy Manual [online]. [cit. 2017-11-19]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/sites/ala.org.aboutala/files/content/governance/policymanual/updatedpolicymanual/ocrpdfofprm/cd_10_1_section a new policy manual-1 (final 11-17-2017) with toc).pdf
 21. BATES, Marcia J. a Mary Niles MAACK. Encyclopedia of library and information sciences. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2010.
 22. ALA Publishing Committee
 23. MARY, Ghikas. American Library Association (ALA). 3. Boca Raton: CRC Press, 2010. ISBN 978-0- 8493-9712-7.
 24. ALA | Conference Services [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://www.ala.org/template.cfm?section=confservices
 25. Outstanding Academic Titles | ACRL Choice [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://www.ala.org/acrl/choice/outstanding
 26. Eliza Atkins Gleason Book Award | About ALA [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/offices/ors/orsawards/gleasoneliza/gleasoneliza
 27. Jesse H. Shera Award for the Support of Dissertation Research | About ALA [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/offices/ors/orsawards/sheradissertation/shera2
 28. Carroll Preston Baber Research Grant (User services) [online]. [cit. 2017-11-25]. Dostupné z: http://sites.psu.edu/doloreslistofcfps/2014/10/23/carroll-preston-baber-research-grant-user-services/


Použitá literatura

 • TAIŠLOVÁ, Tereza. Americká knihovnická asociace (ALA) : poslání, struktura a vybrané aktivity = American Library Association (ALA) : organizational mission, structure and chosen activities. Praha, 2010-05-10. 64 s., 2 s. příl. Bakalářská práce (Bc.). Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Hana Landová.
 • American Library Association. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001-, 21.12.2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://en.wikipedia.org/wiki/American_Library_Association
 • History. AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION. ALA: American Library Association [online]. Chicago, © 1996–2014 [cit. 2014-12-22]. Dostupné z: http://www.ala.org/aboutala/history


Související články

Klíčová slova

profesní organizace, knihovnické školy, knihovnictví, asociace, vzdělávání knihovníků