Anatomie

Základní roviny

 • mediální – střední
  • je 1, základní osa, která dělí tělo na pravou a levou část
 • sagitální – předozadní
  • rovnoběžná s mediální rovinou, není ve středu
 • frontální - čelní
  • kolmá na mediální a sagitální
  • prochází z boku -> přední a zadní
 • transverzální – příčná
  • v příčném průřězu

Směry

 • mediální - vnitřní, směr blíže ke středu těla
 • laterální - vnější, směr dál od středu těla
 • kraniální (superior) - směr k hlavně, horní
 • kaudální (inferior) - směr dolu, kaudální
 • ventrální (anterior) - směr k břichu
 • dorzální (posterior) - směr zadní, k páteři
 • superficialis (externus) - na povrchu, zevní
 • profundis (internus) - směr hluboký, vnitřní
 • jen u končetin
  • proximální - směr nahoru, k trupu
  • distální - směr dolu, dál od trupu
 • ruka
  • dorzální strana (zápěstí ze shora)
  • palmární strana (dlaň)
 • noha
  • plantární strana
  • dorzální strana
 • dexter - pravná strana
 • sinister - levá strana

Zdroje

přednášky Dr. Šivicové