Antropologie, etnografie, kulturologie

Academia

Webové stránky: http://academia.cz/
Anotace: Academia vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. Kromě nakladatelské činnosti provozuje Academia stejnojmennou síť knihkupectví v Praze, Brně a Ostravě.

Akropolis

Webové stránky: http://www.akropolis.info/
Anotace: Nakladatelství Akropolis vzniklo v roce 1990 jako soukromé nakladatelství Jiřího Tomáše. Podstatnou část produkce nakladatelství Akropolis tvoří populárně–naučné práce z oblasti historie a dějin umění.

Auditorium

Webové stránky: http://www.auditorium.cz/
Anotace: Nakladatelství Auditorium vydává odbornou a populárně naučnou literaturu z oblasti sociálních věd, zejména pak práva a historie. V rámci spolupráce s vědeckými pracovišti a vysokými školami publikuje nakladatelství jak monografie, tak výstupy z grantů a dalších výzkumných činností.

Argo

Webové stránky:http://www.argo.cz//
Anotace: Nakladatelství Argo vzniklo v roce 1992 a vydává jak beletristickou tak odbornou literaturu. Knihy z oboru kulturní antropologie vychází v edici Capricorn.

Dauphin

Webové stránky: http://www.dauphin.cz/
Anotace: Nakladatelství Dauphin se zaměřuje na českou i světovou prózu i poezie, dále se zaměřuje na etnografii, psychologii i dějiny.

Dokořán

Webové stránky:https://www.dokoran.cz
Anotace:Nakladatelství Dokořán vzniklo v roce 2001. Zaměřuje se na populárně-naučnou a odbornou literaturu, příležitostně vydává i beletrii a poezii.

Etnos

Webové stránky: nakladatelství nemá své webové stránky
Anotace: Nakladatelství se zaměřuje především na oblast etnografie a umění.

GRADA

Webové stránky:http://www.grada.cz/
Anotace: Nakladatelství GRADA vzniklo v roce 1991 a je největším českým nakladatelstvím odborné literatury. Jeho produkce je rozsáhlá a obsahuje tituly z oblasti práv, ekonomie, psychologie, zdravotnictví, architektury, techniky, a dalších.

Host

Webové stránky: http://nakladatelstvi.hostbrno.cz/
Anotace: Nakladatelství Host vydává především kvalitní českou a překladovou prózu, poezii, literární teorii i literaturu naučnou. Odborné publikace se zaměřují především na historii, sociologii, jazykovědu, osobnosti filmu i další obory.

JOTA

Webové stránky: https://www.jota.cz/
Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1990 a vydává zejména beletrii, vojenskou literaturu, turistické průvodce a cestopisy.

Karolinum

Webové stránky: http://www.karolinum.cz/ink2_stat/
Anotace: Zaměřuje se na vydávání učebních textů, vědeckých monografií, odborných časopisů a vědeckých sborníků všech oborů univerzity. Některé ediční projekty zajišťuje koediční spoluprací s jinými nakladateli.

Malvern

Webové stránky:http://www.malvern.cz/
Anotace: Vydavatelská činnost nakladatelství Malvern se soustředí na religionistiku, mystiku, kulturní antropologii a přírodní vědy.

Pavel Mervart

Webové stránky: http://www.pavelmervart.cz/
Anotace: Nakladatelství se zaměřuje naučnou literaturu, ale i beletrie a poezii.

Portál

Webové stránky: http://www.portal.cz/
Anotace: Portál byl založen v roce 1990 s cílem pomáhat při výchově dětí a mládeže. Od začátku se proto zaměřil především na publikace z oborů pedagogika, psychologie a sociální práce, a to na odborné i populární úrovni. Později přibyly další oblasti jako sociologie, politologie, zdraví, média, antropologie, ekologie, filozofie, ekonomie, sémiotika či kulturologie.

Prostor

Webové stránky:http://www.eprostor.com/
Anotace: Nakladatelství vzniklo v roce 1989 v návaznosti na stejnojmennou samizdatovou edici a revue. Prostor vydává jak beletrii, tak literaturu z oblasti historie, kulturních dějin a ostatních společenskovědních oborů.

SLON

Webové stránky: http://www.slon-knihy.cz/
Anotace:Sociální nakladatelství (zkráceně SLON) vniklo v roce 1991 a orientuje se na tituly z oblasti sociologie, politologie, kulturní a sociální antropologie, moderních dějin a psychologie. Zhruba třetinu produkce nakladatelství tvoří překlady, ostatní knihy jsou od českých a slovenských autorů.

Togga

Webové stránky: http://www.togga.cz/
Anotace: Vydavatelství a nakladatelství TOGGA bylo založené v roce 1997 a původně zaměřovalo svoji pozornost na vydávání knižních publikací z oblasti muzikologie. V krátkem čase se rozšířil jeho záběr i na další humanitní obory a v současné době vydává knihy již vlastním nákladem anebo v koedicích ‚ historické, filosofické, literárněvědné, pedagogické, lékařské, filologické či kunsthistorické.

Triton

Webové stránky:http://www.tridistri.cz/
Anotace: Nakladatelství se specializuje především na knihy o lékařství, filozofii, historii a pedagogice.

Vyšehrad

Webové stránky:http://www.ivysehrad.cz/
Anotace: Nakladatelství bylo založeno v roce 1934 a patří mezi největší česká nakladatelství. Vydává beletrii, literaturu historickou, literaturu faktu, filozofické a teologické tituly.

Oxford University Press

Webové stránky: https://global.oup.com/academic/?cc=cz&lang=en
Anotace: Je to největší univerzitní vydavatelství na světě. Bylo založeno v roce 1586 a je součástí Oxfordské univerzity. Vydává vědecké práce a učebnice.

Informační studia a knihovnictví