Archaická doba

Přepis osobních jmen a data vycházejí z publikace M. Vernera, L. Bareše a B. Vachaly Encyklopedie starověkého Egypta vydané v Praze roku 2007.

1. dynastie (cca 3150-2930 př. Kr.)

2. dynastie (cca 2930-2700 př. Kr.)

Portály: Egyptologie