Artikulační ústrojí

Stavba Nadhrtanových dutin

 • obsahují akustické filtry + je to úložiště artikulačních orgánů a rezonátorů
 • dutina hrdelní – má vliv na témbr (zabarvení) hlasu
 • dutina ústní – obsahuje aktivní části jazyka (a další artikulační orgány)
 • dutina nosní – nemůže na rozdíl od ostatních dutin měnit svůj tvar a velikost
- ohraničena velofaryngálním průchodem
- vzduch může z plic vycházet jen skrz dutinu ústní, jen dutinu nosní nebo oběma (→ nazalizované vokály)


Artikulační orgány

 • samy modifikují artikulační proud
 • aktivní – ty, které se při tvorbě hlásek blíží nějakému artikulačnímu místu, tedy pasivnímu artikulačnímu orgánu (místo artikulace je vlastně pasivní orgán) → celé patro je oporou pro aktivní artikulační orgány
 • dolní ret je pohyblivější než horní → dolní se přibližuje k hornímu → dolní je aktivní, horní pasivní
 • jazyk mění velikost a tvar nadhrtanových dutin
 • apertura (otevřenost mluvidel) × striktura (překážka v mluvidlech)


Pasivní artikulační orgány

 • horní ret – méně pohyblivý než spodní
 • horní zuby – u některých hlásek slouží jako překážka proudu vzduchu → šumová složka
 • alveoly – zvrásněná část za zadními plochami horních zubů
 • tvrdé patro (palatum) – rozlehlé → přední a zadní část (palatální artikulace se dělí na pre- a postpalatální)
 • měkké patro (velum)
 • čípek (uvula) – nelze vědomě ovlivnit


Aktivní artikulační orgány

 • spodní ret
 • dolní čelist (zuby její pohyb kopírují)
 • jazyk
- špička jazyka - apikální artikulace ([d], [l])
- čepel jazyka – laminální artikulace ([s])
- přední část hřbetu jazyka – dorzální artikulace (predorzální)
- zadní část hřbetu jazyka – dorzální artikulace (postdorzální)
- kořen jazyka – radikální artikulace (← radix)


Jazyk

 • čepel – asi do 4. zubů
- špička – jen opravdu ten okraj
- horní plocha čepele – plocha špičky
 • hřbet – od 5. do 6. zubů
- okraje hřbetu – pokud se přitisknou k tvrdému patru u horních zubů, vzniká tzv. koronální artikulace ([s, z, ʃ, ʒ, t͡s, t]) – okraje jazyka uzavírají cestu možnému úniku vzduchu (na rozdíl od [l])
  • laterální sigmatismus – když okraje nepřiléhají → špatná artikulace hlásek (takové to šišlavé do „l“)
 • přední část hřbetu
 • zadní část hřbetu

Reference

 • Gick, B., Wilson, I. a Derrick, D. (2013). Articulatory Phonetics. Oxford: Wiley-Blackwell.
 • Seikel, J. A., King, D. W. a Drumright, D. G. (2010, 4. vydání). Anatomy & Physiology for Speech, Language, and Hearing. Clifton Park: Delmar.
 • Hála, B. (1962). Uvedení do fonetiky češtiny na obecně fonetickém základě. Praha: ČSAV. (vybrané kapitoly)
 • Palková, Z. (1994). Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum. (vybrané kapitoly)


Zpět na rozcestník: Fyziologická fonetika | Fonetika