Autonomní nervový systém

Vegetativní (autonomní) nervy

 • centra uložené ve vegetativních gangliích podél páteře
 • funkce je automatická, neuvědomujeme si jejich činnost
 • mají ale svá nadřazená centra v mozku v centrálním systému (především oblast hypothalamu) → nejsou zcela autonomní
 • funkce: excitační (aktivace) a inhibiční (útlum)

Sympatikus

 • aktivující centrum ve smyslu uvolňování energie → katabolický vliv na organismus
 • uplatnění při situacích náročných na organismus (stres)
 • zvyšuje tep, tlak, povzbuzuje dýchací činnost (zrychlený dech), rozšiřuje zornice - mydriáza
 • mění rozložení krve – přesun na periferie – ve svalech vazodilatace, ve vnitřních orgánech vazokonstrikce (utlumení činnosti, když nemají krev, žaludek, slinivka, střeva, ledviny, pohlavní orgány)
 • ovlivňuje jaterní činnost – podporuje štěpení glykogenu v játrech
 • podporuje bdělý stav

Parasympatikus

 • trofický, anabolický vliv na organismus
 • vyrábí energii do zásoby
 • aktivita převažuje v období spánku, klidu
 • zpomaluje tep, snižuje tlak, zpomaluje dýchání
 • stahuje krev z periferie (vazokonstrikce) do orgánů (vazodilatace), zúžení zornic - mióza
 • se sympatikem a parasympatikem souvisí hodně reflexů – záleží na které funkci závisí (např.: vylučování žaludečních šťáv při parasympatiku)