Bílá hmota

  • velké množství nervových drah vyplňujících vnitřek hemisfér
  • jsou zde 3 základní druhy drah:
  1. asociační - spojují závity kůry v téže polokouli, analyticko - syntetická činnost kůry
  2. komisurální - spojují stejná místa kůry obou polokoulí, prochází vazníkem
  3. projekční - spojují kůru s nižšími oddíly CNS

Zdroje