Barvení vlasů (Pánková)

Glosáře jsou krátké tematické slovníky s výkladem nejasných slov či jejich překlady. Používají je nejčastěji tlumočníci nebo překladatelé.


Verze pro tisk: Barvení vlasů (pro tisk)

Angličtina Čeština
creme hair color krémová barva na vlasy
easy to apply snadno se aplikuje
the color leavse hair vlasy jsou po obarvení
healthy zdravé
silky hedvábné
shiny lesklé
improved fragrance příjemnější vůně
low ammonia odor velmi slabý zápach čpavku
we can promise naše barvy pronikají
better color penetration hlouběji do vlasů
improved grey coverage kvalitnější zakrytí šedin
colors are completely compatible with perming barvy nebrání trvalé ondulaci (odb. preparaci)
you can cut, perm, color in just one appointment kadeřník může vlasy stříhat, preparovat, barvit během jedné návštěvy zákaznice
basic rules základní pravidla barvení
determine the natural base level určit přirozenou barvu vlasů
determine the level you wish to achieve určit požadovaný tón
color identification určení barvy
the level of the color tón
the tonal value odstín
a level odstín
an exact measurement of the degree of lightness or darkness of each color i.e. from black to extra light blonde plus přesná míra světlosti či tmavosti každé barvy, tj. černá až blond světlá plus
a tonal value odstín
a dominant hue převažující odstín
within a level v rámci tónu
red, gold, beige, ash základní tóny jsou červený, zlatý, béžový, popelavý
to add warmth dodat teplý odstín
to reduce unwanted warm tones potlačit nežádoucí teplé odstíny
what can you do with hair co dokáže barva
lighten the hair zesvětlit vlasy
make the hair darker ztmavit
match the hair zestejnit
change the tonal value změnit odstín vlasů
what is flattering to your clients eyes and complexion co jde/ladí k pleti a očím zákaznice
lightening action zesvětlující účinek
deposit action krycí účinek
the color must be mixed with developer to activate the formula barva se míchá s oxidačním prostředkem (což je znám peroxid ovšem z marketingových důvodů se jmenuje jinak)
to perform a strand test provést test na pramínku vlasů
a standard patch test běžný test na pokožce
mixing colors míchání barev
the tint mixture barvící směs
color formula barva
developper oxidační prostředek(3%, 6%, 9%, 12% maximum zesvětlení o 4 stupně)
formula should not be mixed until you are ready to apply nemíchejte barvu předem
porous, damaged hair porézní, poškozené vlasy
rinse thoroughly důkladně opláchněte
do not rinse neoplachujte
apply color to shafts ends first naneste barvu nejprve na tělo a kořínky vlasů
time for…minutes nechte působit…minut
one level lighter/darker o stupeň světlejší/tmavší
color additions barevné přísady
hair color remover přípravek pro odstranění barvy
filling the hair = pre-pigmentation prepigmentace vlasů (pokud jsou poškozené, musí se jim před barvou dodat pigment)
tint does not lighten tint barva nezesvětlí barvu
one-to-one mixing ratio míchání v poměru 1:1
mix with an equal art of... smíchejte se stejným dílem
mix with double the amount of developer smíchejte s dvojnásobným množstvím oxidačního prostředku
shake container before each use protřepte obal před každým použitím
mix in a plastic bowl using a tint brush to stir míchejte v umělohmotné misce kadeřnickým štětcem
do not use on eyebrows, eyelashes nepoužívejte na obočí, řasy
keep of the scalp zabraňte styku s pokožkou hlavy
wear gloves používejte rukavice
protect clothing chraňte oděv
double-process coloring barvení dvojím postupem (nejprve odbarvíme, pak obarvíme)
remove excess color odstraňte přebytečnou barvu
blot with an absorbent towel odsajte ručníkem
apply color to thescalp area naneste barvu k pokožce hlavy
apply color to new growth area only naneste barvu pouze na odrost
the total timing depends on the desired result celková doba působení závisí na požadovaném výsledku
after achieving the desired results, add lukewarm water and emulsify jakmile jste s barvou spokojeni, přidejte vlažnou vodu a vytvořte emulzi
dry under a cool, warm dryer vysušte pod studeným, teplým sušákem
shampoo with umyjte čím…
do not add shampoo nepřidávejte šampón
rinse untill water runs clean splachujte, dokud není odtékající voda čirá
coloring grey hair barvení šedých vlasů
blending less than 50% grey zestejnění (pokud je šedých vlasů méně než 50%
coverage zakrytí
select a color which most closely matches the natural color vybrat barvu, která se co nejvíce podobá přirozené