Bazální ganglia

Bazální ganglia jsou označením pro systém jader v oblasti velkého mozku (telencefalon) + limbický systém (mozková kůra)

Jádra bazálních ganglií

 • nucleus Caudatus
 • n.Lentiformis
 • Putamen
 • Globus pallidus /pallidum
 • n.Subtalamicus – luisi
 • n.Ruber
 • Substancia nigra
 • n.Claustrum
 • Amygdala

Poruchy bazálních ganglií znamenají poruchy striatu (striatum), což je označení pro Caudatus a Putamen

Hypertonickohypokinetický syndrom

 • Parkinsonův syndrom , Palidonigrální syndrom
 • vyskytuje se více (80%) než hypotonickohyperkinetický syndrom
 • vznik poškozením palida + substancia nigra
 • svalová rigidita (flexory) – vše mírně pokrčeno (ruce addukce) → omezení propriorecepčních reflexů (také mimika, chudá, vyhaslá) [1]
 • tremor - druh třesu, pohyb připomínající počítání peněz – palec v opozici prstům, zvýšení při emocích, není ve spánku, porucha vegetativních funkcí (salivace, pocení, vylučování kožního mazu – obličej)

Hypotonickohyperkinetický syndrom

 • Striatový syndrom
 • hyperkinéza – poškození striata
 • nadměrné pohyby – mimovolní, bezděčné, nezáměrné
 • chorea – prudké záškuby svalů s motorickým účinkem
 • myoklonie – prudké záškuby svalů bez motorického efektu
 • atetóza – pomalé, kroutivé pohyby (mimika, honí končetiny)
 • hemibalizmus – poškození nucleus subthalamicus → kroutivý pohyb celého těla → Tanec svatého Víta

Reference

 1. Orel, M., & Facová, V. (2009). Člověk, jeho mozek a svět. (Vyd. 1., 256 s.) Praha: Grada.