Bolest

 • nepříjemný vjem, pocitový zážitek
 • je to signál celistvosti poškození tkáně
 • vzniká mechanickým, chemickým, tepelným drážděním
 • prožitek bolesti je vždy subjektivní, nedá se říct, že by někoho něco bolelo stejně (nejsou na to tabulky)
 • v rámci poškození dojde k vyplavení určitých látek, které indukují určitá algická centra, jsou to tyto látky - neurotransmitery:
 1. substance P
 2. prostaglandin E, F
 3. serotonin
 4. acetylcholin
 5. bradykinin
 • na periferii i v centru vznikají podněty informující určité centra → přenos přes nervová vlákna různých typů:
 • myelinizované vlákno typu A – rychlý přenos, nesou informace o ostré bolesti, vlákna typu C – bez myelinu, pomalý přenos → přenos dlouhodobé bolesti s tupým charakterem
 • vlákna jdou z nociceptorů (místa bolesti) do příslušných oblastí (thalamus a mozková kůra)
 • obě tato vlákna jsou dostředivá
 • dráha spinothalamická = dráha bolesti
 • bolest se dělí na akutní a chronickou

Akutní bolest

 • signalizuje poškození tkáně
 • má fyziologický význam, pomáhá reparaci organismu, vyvolává únikovou reakci a tím urychluje hojení
 • je to varovný signál
 • nemá sekundární změny

Chronická bolest

 • déle trvající bolest, ztrácí účelnost fyziologického charakteru
 • výrazně zasahuje do bio-psycho- sociálního fungování organismu
 • trvá 3-6 měsíců
 • způsobuje sekundární změny na úrovni psychické (hrozí riziko vzniku psychických obtíží) a sociální (narušení sociálního fungování)
 • vede k poruchám hybnosti, poruchy imunitního systému, narušení spánku, poruchy výživy, závislost na lécích
 • poruchy v sociální rovině, např.: nadměrná vázanost na rodinu, invalidizace,…

Typy bolesti

 • povrchová bolest - jasná lokalizace, většinou akutní bolest
 • hluboká bolest - neurčitá lokalizace, často vyvolává i neurčité pocity (pocit nevolnosti, malátnosti), často také spojena s fyziologickými změnami (teplota, pocení), nejčastěji způsobena poruchami krevní cirkulace - ischemické ložisko, které vypuzuje prostaglandin E → hyperalgezie (místo zvýšené citlivosti)
 • viscerální bolest - bolest, která má všechny příznaky hluboké bolesti, ale je přenášena na povrch těla (podobá se zánětu, vystřelování na daném místě, dráždění uvnitř těla a přenášení nervovými dráhami na příslušný dermatos
 • Fantomová bolest - bolest amputované končetiny, přenos bolesti do dané části mozkové kůry (tam, kde je ta končetina na kůře umístěna) → jde o poškození dráhy, která stále dráždí to centrum, je to kvůli doznívající bolesti, to místo na mozkové kůře časem vyhasne a bolest odezní
 • Hortonova bolest- vyskytuje se pouze u mužů, lokalizovaná většinou v oblasti čela. Prudká intenzivní bolest, trvající několik minut, nereaguje na klasická analgetika.
 • thalamická bolest - poškozením thalamických jader, není ovlivnitelná analgetiky (na rozdíl od fantomové bolesti), lze léčit chirurgickým zákrokem (protnutím thalamických dráh)
 • bolest hlavy - nebolí hlava jako taková (je inertní) – bolest způsobuje změna průsvitu kapilár → prudké změny průtoku dráždí a bolí, podkladem typické migrény

Migréna

 • typ bolesti, který vychází ze změny průsvitů cév, rozdělujeme na dva typy
 1. Klasické – mají auru (smyslové vjemy, které nemají reálný základ, vznikají přímo v nervové soustavě)typicky nastupují v REM fázi, začíná se objevovat už ve spánku a v průběhu dne se zesiluje a nastupuje bolest – aura přechází k záchvatovité bolesti hlavy, podkladem je vazokonstrikce a následným vazodilatace a překrvení cév.Klasická migréna s aurou – silný vegetativní doprovod, pocení, průjmy, pocity na zvracení – člověka to nutí ke klidu, pomáhá tma a ticho
 2. Běžné – bolest hlavy bez aury, jsou difúzní, když málo pijeme a máme hustou krev, blbě se mozek prokrvuje, nebo ze sluníčka a kdy se přehřejeme== Migréna ==
 • Příčina: změna prokrvení mozkových tepen → dojde k vazokonstrikci (stažení cév), cévy se stlačí a v té lokalitě se objeví dočasná ischémie, pak vazodilatace → do ischemické části se náhle tlačí velké množství krve
 • V rámci ischémie se vylučuje prostaglandin, který aktivuje centra, která dávají zprávu o bolesti a ta je dále udržována přes V. hlavový nerv (Nervus trigeminus) → bolest je tím pádem lokalizovaná na určitou část
 • Většinou začíná v REM spánku, bolest je impulzivní a zhoršuje se + vegetativní příznaky: nauzea, zvracení
 • Režim, pravidelnost spánku, vyvarovat se nepříjemných podnětům, upravit jídelníček
 • Medikace: kontinuální antimigrenotika nebo taky nárazové (musí se užít v předstihu záchvatu migrény


Zdroje