Bonnie Nardi

Bonnie Nardi je americká antropoložka a nyní profesorka v Donald Bren School of Information and Computer Sciences na University of California v Irvine. Známá je pro svoji knihu My life as a Night Elf Priest, která se věnuje sociálním vztahům v online hrách, vydána v roce 2010. Zkoumá interakci lidí a technologií a jejich využívání v knihovnách a školách. Významně se také podílí na teorii aktivity.

Život

Má tři děti. Promovala na University of California v Berkeley. Předtím než nastoupila na učitelskou dráhu, byla zaměstnávána firmami jako Apple nebo Hewlett-Packard aby zkoumala chování zákazníků doma a v kancelářích. Je jednou z mála antropoložek, kterou zaměstnaly takto velké vysoko technologické firmy. V roce 1981 strávila rok v západní Samoi, kde zkoumala vysoký počet narozených dětí.

Práce

Bonnie Nardi pracuje na mnoha různých projektech a rozptyl její práce je veliký.

Teorie aktivity

Původně se jedná o ruskou teorii, kterou započal Lev Vygotsky v roce 1920. Poté v ní pokračovali a dále ji rozvíjeli jeho studenti Aleksey Leontiev a Sergei Rubinstein. Jedná se o teorii, která tvrdí, že lidské vědomí je formováno praxí, že lidé a jejich výtvory zprostředkovávají náš vztah s realitou. Vědomí vzniká v rámci komunikace s jinými lidmi a věcmi místo toho, aby bylo omezeno pouze na prostor uvnitř lidské hlavy. Teoretici, kteří teorii aktivity zkoumali jí vždy testovali v praxi a věřili, že to je pouze výsledek teorie a ne samostatná činnost. Bonnie Nardi zkoumala hlavně, jak může být tato teorie z psychologického hlediska použita, aniž by ztratila ze zřetele jednotlivé účastníky aktivity.

Interaktivní design

Je obor, který se zabývá interakcí a vztahy mezi produktem a jeho uživatelem. Největší důraz se přitom klade na interakci člověka a zařízení (mobil, počítač). Bonnie Nardi utvořila několik interaktivních ploch, o kterých věří, že dokážou dále rozvíjet tento obor. Sama však uznává, že budou muset být dříve, či později zcela zreorganizovány. Hlavně protože nedokáží vstřebat a reprodukovat flexibilitu lidské komunikace a všechny její prvky. Zatímco wiki stránky a blogy dokázaly zlepšit lidskou komunikaci, bude potřeba lepší technologie aby dokázala odrazit, zařadit a zorganizovat všechny stránky lidské komunikace a dokázala spolupracovat s ostatními designy.

Komunikace zprostředkovaná počítačem

Tento výzkum se zakládá hlavně na masivně rozšířených online multiplayerových hrách jako například World of Warcraft. Bonnie Nardi zkoumala interakci hráčů, jejich chování a vztahy uvnitř a vně hry. Aby její výzkumy nebyly pouze teoretické, sama začala hru hrát a aktivně se jí účastnila. V rámci tohoto výzkumu vyšla kniha My life as a Night Elf priest: An Anthropological Account of World of Warcraft .Kniha zkoumá sociální aspekty hraní online videoher. Dotýká se také tématu závislosti nebo genderswappu. Někteří však tvrdí, že tato studie byla naprosto zbytečná a neměla být státem vůbec finančně podporována [1]

Informační studia a knihovnictví

Pro knihovníky je profesorka známá a důležitá hlavně díky knize Information Ecologies: Using Technology With Heart, kterou napsala spolu s Vicky O'day. V této knize pojednává o knihovnících jako o o základních kamenech informačního ekosystému, na kterém stojí náš svět a že žádný knihovník nedokáže být nahrazen inteligentním softwarem. Také tvrdí, že lidská kreativita a zkušenost může být technickými prostředky pouze podporována, nikoli nahrazena. Nardi nás navádí, abychom se stali kritickými uživateli technologií, využívali je zodpovědně a uvědomili si jaké mají psychologicko sociální důsledky pro náš další vývoj.

Díla

  • NARDI, Bonnie A. My life as a night elf priest: an anthropological account of World of warcraft. Ann Arbor: University of Michigan Library, 2010, 236 p. Technologies of the imagination. ISBN 978-0-472-05098-7.
  • KAPTELININ, Victor a Bonnie A NARDI. Acting with technology: activity theory and interaction design. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2006, 333 p. Acting with technology.
  • NARDI, Bonnie A a Vicki O'DAY. Information ecologies: using technology with heart. Cambridge: MIT Press, 1999, xi, 232 s. ISBN 0-262-64042-2.
  • NARDI, Bonnie A. A small matter of programming: perspectives on end user computing. Cambridge, MA: MIT Press, 1993, xvi, 162 p. ISBN 0262140535.
  • TOM BOELLSTORFF [AND OTHERS] a [FOREWORD BY GEORGE MARCUS]. Ethnography and virtual worlds a handbook of method. Princeton: Princeton University Press, 2012. ISBN 9781400845286.
  • LEONARDI, Paul M, Bonnie A NARDI a Jannis KALLINIKOS. Materiality and organizing: social interaction in a technological world. 1st ed. Oxford: Oxford University Press, 2012, xiv, 365 p. ISBN 0199664064.

Odkazy

Reference

  1. UCI 'World of Warcraft' research squandered $3 million, critic says- OC Watchdog Blog: Orange County Register [online]. [cit. 2016-1-12]. Dostupné z: http://www.ocregister.com/taxdollars/strong-477833-http-href.html

Použitá literatura

http://www.artifex.org/~bonnie/
https://en.wikipedia.org/wiki/Bonnie_Nardi
http://www.darrouzet-nardi.net/bonnie/default.html
http://wiki.knihovna.cz/index.php/Bonnie_Nardi

Externí odkazy

http://www.press.umich.edu/1597570/my_life_as_a_night_elf_priest

Související články

teorie aktivity
World of Warcraft

Klíčová slova

Online hry, sociální vztahy, interakce, technologie, knihovna


Změněno.png