Brazelton - komunikace

Synchronní komunikace

  • jestliže civilizace nezakryla přírodní vztah matka - dítě, měla by se rozvíjet
  • zvýšená citlivost na straně matky na informace od dítěte a naopak (vliv mají i jiné proměnné – spánek, nemoc)
  • důležitá je u toho zralost matky, jestli je dítě chtěné, zdraví matky i dítěte

Nesynchronní komunikace

  • matka není zralá pro mateřství (nejde zde o věk), vazba matky na drogy (někdy je plně zaměřena na signály dítěte, ale někdy na ně vůbec nereaguje), dítě nemá dostatečně vyvinuté smysly, obrácený biorytmus dítěte
  • pokud se synchronní komunikace nerozvine - neutišitelně plačící dítě, poruchy příjmu potravy, poruchy spánkové (nespí 20 hod tak, jak by mělo) nebo spánkové zlozvyky (usne jen když odstřeďuje pračka)
  • významné podněty XX. Století, které ovlivnily pohled na raný psychický vývoj (stále více se věnuje pozornost dětem do 2 let)

Zdroje