CRIS systémy

CRIS (Current Research Information System), je databází, jejiž funkce spočívá ve sdílení laboratorních výsledků, výzkumných organizací a dat mezinárodních institucí.

CRIS

Konceptem tedy je, aby vzniklo virtuální prostředí, ve kterém bude možné sdílet výzkumné postupy od prvotního nápadu až po následný výzkum, či smluv, patentů a dalších na mezinárodní úrovni. Jako standartem pro vytváření těchto systému je brán CERIF(Common European Research Information Format), kdy pro jeho vytvoření zažádala přímo Evropská Unie a byl vytvořen za pomocí neziskové organizace euroCRIS, která sjednocuje experty právě v oblasti Current Research Information Systems. V současné době mají CRIS systémy potenciál, pokud vše půjde směrem, jakým jde vývoj teď, stát se velkým open access systémem, který nahrazuje, například, nejednotné systémové rozhraní jako jsou repozitáře univerzit. V systému jako je CRIS si mohou nejen výzkumní pracovníci provést kontrolu, zda byl již v minulosti proveden výzkum se shodným tématem, ale i studenti, sociologové a další obory vyhledávat zdrojové informace, podklady, ověřovat si nápady a závěry.


S postupem vývoje sdělování informací a jejich získávání se v současné době poptávka po kvalitním systému, který by zpracovával data roste a to v oblastech:

pro výzkum = velmi jednoduché dostání se k datům a programům(software), zpracovávajícímu výkonu, uložišti - a co předně - detektory, které slouží ke sběru dat, čímž se dá předejít nekompletním a nepřesným informacím

pro vedoucí výzkumu a správcům = snažší měření a výsledné analyzování aktivity ve výzkumu a jednoduchá přístup ke sdíleným informacím

pro vedení = optimalizace, tykající se samotného výzkumného procesu

pro podnikatele organizace se službou přenosu informaci = jednoduchý přístup k novým nápadům a pohledům na problematiku, v prostředí daného obru a snadné identifikaci konkurence oboru a velmi podobných výzkumů, které proběhly již dříve

pro média a veřejnost = zjednodušený přístup k výzkumu a dění na daném vědeckém poli, programy a technické prostředky pro uveřejnění výsledků v kontextu

Tedy, pro předávání a sdílení smluv, patentů, studijních plánů, publikací a projektů je na poli CRIS systémů přístupné.


Odkazy

Reference


Governance, Crisnetwork.co [online]. [cit. 2019-01-01]. Dostupné z: https://crisnetwork.co/governance

Joint, Nicholas (2008). "Current research information systems, open access repositories and libraries: ANTAEUS". [cit. 2019-01-01]Library Review. 57 (8). ISSN 0024-2535

SCHÖPFEL, Joachim, Hélène PROST a Violane REBOUILLAT. Research Data in Current Research Information Systems. Procedia Computer Science. 2017, vol. 106, s. 305-320. ISSN 1877-0509.

Související články

Keith Jeffery & Anne Asserson (2009) Institutional Repositories and Current

Research Information Systems, New Review of Information Networking, 14:2, 71-83, DOI: 10.1080/13614570903359357

BIESENBENDER, Sophie, Sabrina PETERSOHN a Christoph THIEDIG. Using Current Research Information Systems (CRIS) to showcase national and institutional research (potential): research information systems in the context of Open Science. Procedia Computer Science. 2019, vol. 146, s. 142-155. ISSN 1877-0509.


Klíčová slova

  • Informační systémy - Information systems
  • Informace
  • Current research information system