Charakterizujte a vyhodnoťte současné rešeršní systémy, dotazovací jazyky a selekční údaje významných mezinárodních bibliografických databází oboru informační a knihovní vědy

Rešeršní systém FAST - jeho vlastnosti a základní funkce (ProQuest)

Nový rešeršní systém FAST společnosti Proquest je určen především k online vyhledávání informací z databází zpřístupňovaných touto společností (cca 100 databází) přes webové rozhraní. Patří k moderním sofistikovaným a uživatelsky přívětivým vyhledávacím systémům. Nový rešeršní systém se vyznačuje řadou nových vlastností.

V rámci stávající verze systému FAST lze kromě vlastního vyhledávání informací také:

 • Zobrazovat, tisknout, ukládat nebo odesílat nalezené záznamy nebo jejich vybrané množiny elektronickou poštou (v různých formátech) včetně služby RSS.
 • Převádět záznamy do citačních manažerů.
 • Ukládat formulace rešeršních dotazů pro potřeby jejich dalšího využití včetně využití služby typu Alerts (k pravidelnému zasílání nových záznamů).
 • Propojit se z nalezeného a zobrazeného záznamu dokumentu přímo na jeho úplný text (volně nebo komerčně dostupný), existuje-li, a využívat (s podmínkou dalších licencí) návazných jiných služeb (MVS, EDS aj.).
 • Propojit se na faktografické záznamy o vědcích z databáze COS Scholar Universe, kterou produkuje také společnost ProQuest.

Základní principy vyhledávání informací v rešeršním systému FAST

Typy vyhledávání informací

 • Základní vyhledávání (Basic Search)
 • Pokročilé vyhledávání (Advanced Search)
  • Specifické vyhledávání podle obrázků a tabulek, jež jsou součástí primárních dokumentů
 • Příkazové vyhledávání (Command Line) nabízené z vyhledávání pokročilého

Základní operátory dotazovacího jazyka

 • Rešeršní systém FAST je založen na klasickém booleovském modelu vyhledávání informací.
 • Operátory lze zapisovat velkými nebo malými písmeny.

Rešeršní systém EBSCOHOST

 • určen pro různé způsoby vyhledávání základní a pokročilé vyhledávání, prohlížení rejstříků, vizuální i plnotextové vyhledávání, podle citací, v autorských profilech
 • vyhledávání z tezauru deskriptorů,
 • zobrazování informací (grafické obrázky, náhledy do textů) z databází.
 • Dotazovací jazyk – základní a proximitní booleovské operátory, užívání uvozovek, kulatých závorek, hvězdičky

Zdroje

Reference

Související články

Klíčová slova

rešeršní systémy, FAST