Charakterizujte online vyhledávání informací a selekční údaje databáze citačních rejstříků v rámci systému Web of Science a specifikujte hlavní úskalí rešeršního procesu v tomto systému

Web of Science je online akademická služba provozovaná společností Thomson Reuters.

 • Druhy vyhledávání: základní, pokročilé, podle autora, strukturované, podle citací. Jednoduché a pokročilé vyhledávání mají rozdílnou syntaxi.
 • Záznamy často nemají abstrakta ani klíčová slova, zbývá název
 • Není tezaurus, heslář nebo klasifikace.
 • Indexy – autor, skupinový autor, název publikace, jazyk, typ dokumentu.
 • Na konci stránky je uvedeno kolik je celkem záznamů (cca 54 mil.)
 • Lepší nepoužívat zkratky. V každém oboru znamenají něco jiného. Když už tak ve sčítacím režimu společně s plným názvem.
 • Excerpce 16 000 titulů časopisů.
 • Identifikátor autora od roku 2015.

Selekční pole

 • Topic (title + autorský abstrakt + autorská klíčová slova + klíčová slova plus)
 • Title – článek
 • Author (Citing authors all) – index
 • Researcherid – identifikátor vědce
 • Group author (korporace) – index
 • Editor, titles, locations, dates)
 • Publication name (title, full/abstrakt)
 • DOI
 • Year publication
 • Address
 • Konference
 • Language
 • Document type
 • Funding agency
 • Grant number
 • Accession number
 • Pubmed ID

Pomůcky pro vyhledávání, operátory systému WOS

 • Navíc SAME a NEAR
 • NOT OR AND ()
 • Pokud je více operátorů v úloze přednost má SAME a NEAR pak je NOT AND a na konci OR a ()

Funkce rešeršního systému WOS verze 2012

 • V záznamech rozepsána jména autorů (dříve jen iniciály) – díky založení identifikačních záznamů, které si zakládají sami autoři – ne všichni to udělají
 • Abstrakt vždy vytvořen autorem, pokud ho autor nenapsal, tak tam nebude
 • Autorská klíčová slova, pokud není ve zdroji, není tam nic
 • Keywordsplus – doplněno počítačem, systém prohledá termíny, které jsou v novém záznamu se svým seznamem termínů

Zdroje

Reference


Související články

Thomson Reuters (WOS)
Citační rejstřík

Klíčová slova

citační rejstřík, Web of Science, online vyhledávání