Charakterizujte vlastnosti a rysy aplikací pro tvorbu elektronických prezentací. Popište typickou strukturu prezentace a uveďte, s jakými objekty v prezentaci typicky pracujeme.

Prezentační program je počítačový program, který umožňuje vytvořit prezentaci, tj. sérii stránek neboli snímků, s přehledně zobrazenými informacemi.[1]

Vlastnosti a rysy prezentačních programů

Prezentační program má pomoci jak prezentujícímu se snadnějším vyjádřením jeho myšlenek, tak posluchačům se zpřístupněním vizuálních informací, které doplňují řeč.

Prezentace jsou využívány pro mnoho nejrůznějších účelů[2]

 • Profesionální (související s prací)
 • Vzdělávání
 • Zábava
 • Obecná komunikace

Prezentace mohou obsahovat texty, obrázky a další grafiku, videa, zvuky, animace. Skládají se obvykle z jednotlivých snímků (slajdů). Snímky lze vytisknout nebo (obvykle) zobrazit na obrazovce či promítat. Celá prezentace může být uložena ve formátu videa, snímky lze také uložit jako obrázky všech formátů obrazových souborů pro budoucí použití. Přechody mezi snímky lze animovat různými způsoby, stejně jako výskyt prvků na samotném snímku.

Některé prezentační programy také nabízejí prvek interakce s publikem, například různé ankety a kvízy.

Příklady aplikací pro tvorbu elektronických prezentací[3][4]

 • Offline programy
  • PowerPoint Tento prezentační nástroj patří do kancelářského balíku Microsoft Office. Jedná se o jeden z nejrozšířenějších programů na vytváření prezentací, který vytváří klasické prezentace podporující animované přechody, vkládání hudby a videa. Lze si vybrat ze spousty přednastavených schémat či si vytvořit vlastní. Výsledný soubor je uložen ve formátu .ppt čí .pptx, který zanechá prezentaci v režimu otevřeném pro úpravy, případně lze zvolit koncovku .pps (.ppsx) pro spuštění v předváděcím režimu.
  • Impress Tento nástroj patří do freeware balíku OpenOffice/LibreOffice. Má stejné funkce jako PowerPoint, nechybí tedy řada šablon ani přechodové a animační efekty. Prezentace vytvořená v Impressu má koncovku .odp (open document presentation), ale dá se zvolit i forma .ppt či .pdf.
  • Keynote Je součástí kancelářského balíku iWork od společnosti Apple určeného pro operační systémy OS X a iOS. Soubory jsou ukládány s příponou .key.
  • WPS Office Presentation Patří do kancelářského balíku WPS Office, má podobné funkce i uživatelské rozhraní jako PowerPoint a se soubory vytvořenými v PowerPointu plně kompatibilní.  
 • Online programy
  • Prezi - představuje netradiční online nástroj pro tvorbu prezentací. Místo vytvoření prezentace snímek po snímku tento prezentační software poskytuje jediné obří plátno, na které je možno přidat bloky textu nebo obrázků. Jednotlivé části plátna je třeba propojit animovanými cestami a během prezentace je možno plynule přeletět po plátně a přiblížit se a podívat se na jednotlivé části obsahu. Prezi slouží zároveň jako prezentace i myšlenková mapa.
  • Google Slides – Prezentace Google jsou součástí sady aplikací G Suite. Tento prezentační software podporuje vkládání videí, vytváření diagramů a přidávání animací. Je vhodnný pro skupinovou spolupráci, jelikož na prezentaci může pracovat více lidí současně a je zde i vestavěný skupinový chat.
  • Canva – tento software je určen pro vytvářenl dokumentů zaměřených na design: obálky knih a časopisů, plakáty, letáky a další. Mezi těmito možnostmi je i prezentační formát, hotovou prezentaci lze spustit přímo z aplikace pro návrh. Není kompatibilní s MS PowerPoint.
  • SlideShare - Tento program neslouží k tvorbě prezentací, nýbrž k jejich zveřejňování. Je prostřednictvím něj možno umístit na internet prezentaci vytvořenou v jiném programu a dále ji odtud sdílet.

Struktura prezentace

Existuje mnoho možných struktur prezentace, které jsou vhodné pro určitý druh publika a přednášející by měl prezentaci strukturovat s ohledem na svoji cílovou skupinu.

Z pohledu dynamiky prezentace existují tři odlišné fáze:

 1. zahájení (říci, o čem to bude)
 2. jádro prezentace (říci to)
 3. závěr (říci, co bylo řečeno)

Při sestavování prezentace je nutné počítat s kolísavou pozorností publika, kdy na začátku je jeho pozornost nejvyšší, potom klesá a na konci se opět zvedá. Cílem je, aby posluchači i při nižší pozornosti stále sledovali řeč mluvčího.[5]

Odkazy

Reference

 1. Prezentační program. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Prezenta%C4%8Dn%C3%AD_program
 2. Presentation program. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Presentation_program
 3. Aplikace a software pro vytváření prezentací. In: WikiKnihovna [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Aplikace_a_software_pro_vytv%C3%A1%C5%99en%C3%AD_prezentac%C3%AD
 4. The best free presentation software 2020: free alternatives to PowerPoint. In: TechRadar [online]. [cit. 2020-04-28]. Dostupné z: https://www.techradar.com/best/free-presentation-software
 5. PLAMÍNEK, Jiří a Daniel FRANC. Komunikace a prezentace: umění mluvit, slyšet a rozumět. Praha: Grada, 2008. Manažer. ISBN 978-802-4727-066.

Související články

Verbální komunikace

Klíčová slova

prezentace, elektronické prezentace, prezentační programy, prezentační software