Charakterologie

Philip Lersch (1898-1972)

 • Fenomenologicky orientovaný profesor psychologie v tehdejší německé Vratislavi.
 • Jeho hlavním charakterologickým dílem je Der Aufbau des Charakters.
 • Ve výstavbě charakteru jsou obsaženy dvě základní vrstvy: 1. endothymní a 2. nástavba se slažkami volní a noetickou.
 • Endothymní základ se skládá z citů a motivace - má blízko k tělesně podmíněné a vitální části osobnosti.
 • Volní a noetická vrstva je evolučně vyšší forma myšlení.
 • Duševní život je podle něho třeba chápat z hlediska motivace jednání - odhalení motivace nám otevírá duševní skutečnosti osobnosti zvnitřku.
 • Požaduje pochopit duševní život z něho samého, neboť jeho vnější podmínky jsou v něm inherentně obsaženy.
 • Charakter = dispozice činné v aktuálním duševním životě, přičemž tyto dispozice jsou vyjadřovány prostřednictvím terminologie psychických vlastností osoby (milý, štědrý atd.). Tyto vlastnosti vykazují různé aspekty a mnohotvárnost lidského bytí.
 • U osoby je nutné odlišit její podstatu a vnější chování.
 • Ideálním cílem je tzv. strukturální redukce = převedení všech vlastností na původní, dále již nepřevoditelný a neredukovatelný organizující princip určující všechny vlastnosti a znaky člověka[1].

Odkazy

Reference

 1. Nakonečný, M. (1995). Průvodce dějinami psychologie. Praha: SPN.

Použitá literatura

 • Greenwood, J. D. (2015). A conceptual history of psychology: exploring the tangled web. Cambridge University Press.