Charles P. Bourne

Charles Percy Bourne (1931 San Francisco) je americkou osobností informační vědy. Zabývá se automatizací, analýzou a hodnocením knihoven. Nyní je prezident své vlastní společnosti Charles Bourne and Associates, která v součané době pracuje na ústní historii pro Americkou společnost pro informační vědu a technologii.[1]


Biografie

Ch. P. Bourne se narodil 2. září 1931 rodičům Frankovi Percy and Edith (Dunlap) Bourne.[1]Část života strávil v Menlon Parku v Kalifornii (Santa Cruz Avenue). V současné době žije v Tampě na Floridě. [2] 15. srpna 1953 se oženil s Elizabeth A. Scheidtmann, mají spolu dvě děti – Glen Wade a Holly Annual.[1]

Vzdělání

První stupeň vzdělání (Bachelor of Studies - B.S.) získal v roce 1957 v oboru Electrical engineering na univerzitě v Kalifornii v Berkeley. Na oboru se učil informatiku a elektroniku.

Druhý stupeň vzdělání (Master of Science - M.S.) získal v roce 1963 v oboru Industrial engineering na Stanford University School of Engineering, kde studoval tři roky.

Program v Berkeley, který vystudoval v rose 1957 je nyní obohacen i o počítačové vědy, jenž je velice žádaný. [1]

Kariéra

Začátek své kariéry zahájil jako výzkumný pracovník na Stanford Research Institute (Výzkumný ústav ve Stanfordu). SRI je nezávislá, nezisková výzkumná organizace, která provádí výzkum pro vládní organizace, obchodní podniky, nadace a další organizace. SRI funguje dodnes.

Poté se stal v letech 1966 víceprezidentem Information General Corporation, kde byl do roku 1968. Od roku 1968 - 1971 byl prezident pro Bourne & Associates. V letech 1971-1977 se stal profesorem na School of Library science and Information Studies (Škola knihovnictví a informační vědy) UC Berkley, která několikrát změnila svůj název. Poté se stal i ředitelem Institute Library Research (Knihovna výzkumného ústavu) UC Berkley. Dnes už tato instituce není, ale je zde pouze Institute for Research on Labor and Employment (ERLE)(ERLE nenahradila však předchodí instituci. Spojuje pouze několik akademických oddělení na fakultě.)

V roce 1977 byl vedoucí výzkumného týmu pro DIALOG information services. Také byl konzultant pro Indonésii a Tanzanii, Ghanu, Egypt, Maroko a pro jiné agentury.

Nyní však on sám pracuje na Encyklopedií knihoven a informačních věd na které pracuje už spoustu let.
Konzultant pro '''UNESCO''' a Národní akademii věd'''National Academy of Science'''[3]


Nejvýznamnější publikace

2003 The History of Online Information Services, 1963-1976 (Historie informačních služeb online, 1963-1976, napsal společně s Trudi Bellardo Hahn)

1980 Technology in support of library science and information service, with particular emphasis on computer-assisted reference service (Technická podpora v knihovnictví a informačních službách, se zvláštním důrazem na počítačem asistované referenční služby)

1963 Methods of Information Handling (Metody zacházení s informacemi)

Další významné publikace:

1977 Selected search subroutines for searching the ERIC data base with the Lockheed dialog information retrieval service (Vybrané vyhledávací podprogramy pro vyhledávání v databázi ERIC pomocí informační vyhledávací služby "Lockheed dialog")

1969 Final report on the review and development of standard cost data for selected library technical processing functions (Závěrečná zpráva o hodnocení a vývoji standardních údajů o nákladech pro vybrané knihovní technické procesní funkce)

1966 DIALOG lab workbook: Training exercises for the DIALOG Information Retriaval Service (DIALOG laboratorní sešit: tréninkové cvičení pro informační vyhledávací služby DIALOGu)

1965 A cost analysis and utilization study of the Stanford University library system: memorandum report (Analýza nákladů a využití knižního systému při studiu na Stanfordské univerzitě)

Články v časopisech:

1977 Computer-based reference services as an alternative means to improve resource-poor local libraries in developing countries (Referenční služby na počítačové bázi jako alternativa znamená zlepšení pro obecné knihovny chudé na zdroje v rozvojových zemích) - otisknuto v časopise International Library Review , vol. 9, no. 1, pp. 43-50, 1977

1965 Attitudes of scientists toward a specialized information center (Postoje vědců vůči specializovanému informačnímu centru) - otisknuto v časopise American Documentation , vol. 16, no. 4, pp. 329-333, 1965

1964 Cost analysis and simulation procedures for the evaluation of large information systems (Analýza nákladů a simulace postupů pro hodnocení velkých informačních systémů) - otisknuto v časopise American Documentation, vol. 15, no. 2, pp. 142-149, 1964[1]


Ocenění

1965 Award of Merit – tuto cenu uděluje American Society for Information Science and Technology od roku 1964. Jde o největší poctu, která se každý rok uděluje jednotlivci, který přispěl do oblasti informační vědy pozoruhodným příspěvkem včetně vyjádření nových myšlenek, vytvoření nového zařízení, vývojem lepších technologií a vynikajících služeb v oblasti informační vědy. [4] Kompletní seznam je k nahlédnutí zde: http://www.asis.org/awards/award_of_merit.html

V roce 2004 získal ocenění od americké společnosti a to cenu za Nejlepší vědeckou literaturu. [4]

Odkazy

Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 Charles Percy Bourne. Prabook [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z:http://prabook.org/web/person-view.html?profileId=360635
  2. Charles P. Bourne. WikiKnihovna: Knihovníci sobě [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://wiki.knihovna.cz/index.php/Charles_P._Bourne
  3. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z:https://www.asist.org/pioneers/charles-percy-bourne/
  4. 4,0 4,1 Award Of Merit. Asis&t: Association for Information Science and Technology [online]. [cit. 2016-02-05]. Dostupné z: http://www.asis.org/awards/award_of_merit.html


Externí odkazySouvisející články

Klíčová slova

informační věda, automatizace knihoven, dějiny knihovnictví, informace