Chentetka

Chentetka byla manželkou faraona 4.dynastie Radžedefa. Známá je především z vyobrazení z fragmentů z Radžedefova zádušního chrámu v Abú Rawáši. Není jisté, zda některé z Radžedefových dětí byly jejími potomky, a o které z nich případně šlo. [1] Existují domněnky, že byla libyjského původu.

Za její hrobku se někdy považuje pyramida v jihozápadním rohu Radžedefova komplexu, tato skutečnost je ovšem nejistá, mohlo se jednak o pyramidu jiné jeho manželky, Hetepheres II., nebo také o pyramidu kultovní. [2]


Reference

  1. Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.
  2. Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.

Literatura

Dodson, A.; Hilton D. 2004 : The complete royal families of ancient Egypt. 1st published. New York: Thames and Hudson.

Hassan, Ali 1997. The queens of the Fourth Dynasty. Cairo: Supreme Council of Antiquities.

Verner, M. 2008: Pyramidy. Praha.