Child directed speech

Child directed speech, někdy též označovaná baby talk, označuje soubor specifik řeči dospělých osob vůči dětem v kojeneckém či batolecím věku.[1]Tato specifika spadají pod pojem intuitivní rodičovství, který koncem 70. let vymezili manželé Papouškovi a který v sobě zahrnuje širší škálu modifikace chování dospělých vůči malým dětem.[2]

Rysy child directed speech

 • Využívána přehnána intonace.
 • Dospělí mluví vyšším hlasem (ženy vyšším než muži).
 • Jsou zvýrazňována podstatná jména a slovesa a těmto slovům je dán při promluvách k dítěti větší prostor.
 • Zájmena 2. a 3. osoby jsou nahrazována jmény ("Podívej, co Pepíček udělal," místo "Podívej, co jsi to udělal").
 • Slovní projev je v pomalejším tempu a přestávky jasně rozdělují výroky a věty.
 • Opakují se stejná slova a větné části (stejný základ, který se pomalu rozvíjí).
 • Hlásky náročnější na výslovnost(ř, č, ž) jsou nahrazovány jednoduššími.
 • Omezená slovní rozmanitost.
 • Více zdrobnělin.
 • Častěji zapojována omezená slovní zásoba používána dítětem.
 • Častěji slova konkrétní než abstraktní.
 • Projevuje se správná gramatika a plynulost řeči, a to i u těch dospělých, kteří nikdy správně nemluví.
 • Krátké a srozumitelné věty.
 • Redukce obsahové složitosti řeči.
 • Nejčastěji užívány tázací věty (pobízejí dítě k mluvě), pak oznamovací a pak rozkazovací.
 • Zdůrazňovány nové informace.

Dítě se musí naučit:

 • Rozčlenit, co slyší.
 • Dekódovat sdělení(odlišit slovní význam od zvukové kulisy).
 • Porozumět (přiřadit zvuk nějaké věci.
 • Imitovat (musí k tomu umět to předchozí).
 • Vhodně použít (neukončený proces – trvá celý život).
 • Prosadit se v komunikaci.
 • Upoutat na sebe pozornost.

Význam child directed speech

Studie provedená v roce 2005 na Carnegie Mellon University a University of Wisconsin potvrzuje teorii, že přizpůsobení řeči dospělých vůči dětem pomáhá kojencům a batolatům se rychleji naučit jazyk, a to až o 25 % oproti dětem, na něž rodiče hovoří jako na dospělé. Výzkum tak naboural časté přesvědčení rodičů, že pokud chtějí, aby se dítě naučilo brzy mluvit, neměli by na něj šišlat, nahrazovat citoslovci apod., ale hovořit s ním jako se sobě rovným.[3]

Odkazy

Reference

 1. Child-directed speech. The Free Dictionary [online]. [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://www.thefreedictionary.com/child-directed+speech
 2. K historii pojmu intuitivní rodičovství. In: Psychologické dny: Já & my a oni [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://cmps.ecn.cz/pd/2008/pdf/dittrichova.pdf
 3. BOYLES, Salynn. Baby Talk May Help Infants Learn Faster. WebMD Health News [online]. 2005 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://www.webmd.com/parenting/baby/news/20050316/baby-talk-may-help-infants-learn-faster

Klíčová slova

psychologie, komunikace, řeč, děti, rodičovství

Související články

komunikace řeč psychologie