DANS

Data Archiving and Networked Services (DANS) je nizozemský institut pod záštitou KNAW (Koninklijke Nederlandse Akademie van Werenschappen) a NWO (The Netherlands Organisation for Scientific Research). Mezi jeho hlavní aktivity patří archivace výzkumných dat, umožnění trvalého přístupu k nim a jejich opětovné použití, školení a poradenství. Jako první v Nizozemsku pracuje na certifikaci v souladu s normou DIN.

Trvalý přístup k informacím

Základní myšlenkou služby trvalého přístupu je podpora vědy skrze sdílení a možnosti opětovného využití již dříve uložených dat. Data nasbíraná k určitému výzkumu mohou totiž obsahovat i taková, která se budou hodit i k jinému výzkumu, klidně z úplně odlišného odvětví. Nové poznatky je také možné získat kombinací různých datových sad, či reprodukcí již uskutečněného výzkumu, což by bez dostupnosti těchto dat nebylo možné. DANS přístup k datům považuje za klíčový předpoklad k rozvoji vědy.

Archivace

Podmínkou pro uložení dat je jejich volný přístup. Díky ní se výrazně zvyšuje pravděpodobnost nalezitelnosti a opětovného použití těchto dat. DANS nabízí možnost archivace dat skrze několik rozhraní. Jsou jimi DataverseNL, EASY a NARCIS.

DataverseNL

Dutch Dataverse Network je úložiště pod záštitou projektu Dataverse Network™ project. Zaměruje se především na studie. Rozhraní je jednodušší, přívětivé pro uživatele, na druhou stranu i pokročilé vyhledávání je jednodušší než ostatní. Neobsahuje kupříkladu operátor OR.

V současnoti DataverseNL obsahuje necelých 300 studií.[1]

DataverseNL je provozován pod záštitou následujících společností:

 • DANS
 • Universiteit Utrecht
 • Tilburg University
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Maastricht University
 • 3TU
 • University of Groningen
 • NIOO

EASY

Easy je archivační systém pod záštitou DANS. Umožňuje trvalé uchovávání dat i po dokončení výzkumu podle pokynů Data Seal of Approval. Narozdíl od ostatních archivačních systému pro šedou literaturu, v EASY si může uživatel při ukládání dat vybrat typ licence, pod kterou je chce uložit. Na výběr jsou dvě možnosti. Open Access pro plný přístup k datům pro registrované uživatele systému EASY, nebo Restricted Access, kde uživatel pro použití dat musí dostat souhlas od vlastníka.

Proces mezi vložením dat do databáze a jejich zveřejněním pracovníkem DANS může trvat několik pracovních dní. Během nich se datová sada zkatalogizuje. Samotný katalogizační záznam tvoří mnoho údajů, od popisu, přes věcné předmětové kategorie, systémy potřebné pro zobrazení dat až po zhodnocení. Každá datová sada obsahuje unikátní Persistent Identifier, ten by měl zaručovat dohledatelnost datové sady i po letech, nezávisle na změnách například v internetových adresách.

Vyhledávací rozhraní je přehledné, množství kategorií výrazně usnadňuje vyhledávání, zejména při využití funkce vyhledávací funkce Browse. Pokročilé vyhledávání však neobsahuje logické operátory OR a NOT, což naopak vyhledávání konkrétních témat komplikuje.

V současnosti EASY obsahuje necelých 30 000 datových sad.[2]

NARCIS

Narcis (National Academic Research and Collaborations Information System) je velký archivační systém pod záštitou DANS. Umožňuje vkládat soubory dat pouze organizacím s vlastním repozitářem. Pokud chce tedy vědec uložit výsledky svého výzkumu, musí se nejprove obratit na svou organizaci, sám do databáze nic vkládat nemůže. Data vložená do systému NARCIS jsou pouze pod licencí Open Access a před zveřejněním jsou kontrolována editory. Záznamy obsahují méně informací než v případě systému EASY. Nejvíce chybí systém kategorií, dále je znatelná absence pokročilého vyhledávání.[3] V současnosti NARCIS obsahuje necelých 1 000 000 publikací, 200 000 datových sad a přes 60 000 výzkumů.

Školení

Dans nabízí školení Essentials 4 Data Support pro podporu vědců, kteří chtějí pomoci s ukládáním, organizací, archivací a sdílením jejich výzkumných dat. DANS organizuje kurz ve spolupráci s partnery RDNL (Research Data Netherlands).

Poradenství

DANS v posledních letech pomohl různým univerzitám a institucím při rozvíjení politiky pro správu dat a to jak v dlouhodobých, tak krátkodobých programech. DANS rovněž nabízí služby poradenství k získání certifikátu k archivům organizací pracujícími s výzkumnými daty.

Účast na projektech

DANS se v současnosti angažuje také v následujících projektech:

 • 4C
 • Adriadne
 • Cedar
 • Cessda
 • Data without Boundaries
 • Dariah
 • EHRI
 • Data2Semantics
 • DCCD
 • Europeana Cloud
 • Knowescape
 • Dutch censuses
 • OpenAIRE2020
 • ToE-TCC

Použitá literatura

Reference

 1. DataverseNL [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z:https://dataverse.nl/dvn/.
 2. DANS. EASY [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z:https://easy.dans.knaw.nl/ui/home.
 3. DANS. NARCIS [online]. [cit. 2015-04-28]. Dostupné z:https://easy.dans.knaw.nl/ui/home.