Danah boyd

Danah boyd (*narozená 24. 11. 1977 jako danah michele mattas, vše psáno malými písmeny)[1] je akademička v oblasti nových médií, sociálních sítí a informačního chování mládeže.

danah boyd v roce 2008

boyd působí jako výzkumnice v Microsoft Research, na Newyorské univerzitě a v Berkmanově centru pro internet a společnost na Harvardově univerzitě. [2]

Biografie a vzdělání

Během dospívání ve městě Lancaster v Pensylvánii (USA) objevila onlinová fóra, IRC a Usenet. Díky online komunikaci pomocí těchto nástrojů se identifikovala jako queer a vyrovnala se s složitým obdobím na základní a střední škole. Na univerzitě změnila na počest svého dědečka své příjmení na boyd a zachovala psaní svého jména bez velkých písmen, jak má uvedeno i v rodném listě.[1]

Magisterský titul boyd získala na MIT Media Lab, doktorskou práci na téma Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics[3] obhájila Berkeley School of Information při Kalifornské univerzitě.[1]

Akademické zaměření

V akademickém výzkumu se dlouhobě věnuje tématu teenagerů a jejich zasíťovaných životů. Podílela se na publikaci Hanging Out, Messing Around, Geeking Out: Living and Learning with New Media[4] a je hlavní autorkou studie It's complicated: the social lives of networked teens[5]. boyd se rovněž zabývá blogy, sociálním softwarem, historií a vývojem sociálních sítí a médií, stejně jako tématy soukromí, utváření identity nebo o big data.

Definice sociální sítě

Společně s Nicole Ellison vytvořily dvě známé definice sociálních sítí. První z roku 2007 je definuje jako „webové služby, které jedincům umožňují

1. založit si veřejný nebo poloveřejný profil v omezeném systému
2. definovat seznam ostatních uživatelů, se kterými jsou propojeni a
3. zobrazit a procházet napříč seznamem uživatelů, se kterými jsou spojení, a seznamy ostatních uživatelů v rámci onoho systému.

Povaha a názvosloví těchto propojení se mohou lišit síť od sítě.“ [6]

Sociotechnický kontext, ve kterém jsou tyto sítě ukotveny, prochází neustálým vývojem. Ellison a boyd proto v roce 2013 představili tzv. definici 2.0:

Ellison a boyd (2013) proto nabízí definici 2.0.:

„Sociální síť je platformou síťové komunikace, jejíž uživatelé

1. mají jednoznačně identifikovatelné profily, které se skládají z uživatelem poskytnutého obsahu, obsahu poskytovaného ostatními uživateli, a/nebo dat poskytnutých systémem;
2. mohou veřejně vytvářet spojení, která mohou ostatní uživatelé zobrazit a procházet; a
3. mohou konzumovat, produkovat a/nebo interagovat s proudy uživateli generovaného obsahu vytvářeného spojeními na dané sociální síti.“[7]


Reference

  1. 1,0 1,1 1,2 BOYD, danah. 2016. a bitty auto-biography / a smattering of facts. In: danah boyd [online]. [cit. 2016-05-02]. Dostupné z: http://www.danah.org/aboutme.html
  2. Danah boyd. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2016-05-13]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Danah_boyd l
  3. BOYD, danah. 2008. Taken Out of Context: American Teen Sociality in Networked Publics. Berkeley. Dizertační práce. University of California.
  4. ITO, Mizuko; Antin (ed.). 2013. Hanging Out, Messing Around, and Geeking Out. Cambridge, Mass: MIT Press Ltd. ISBN 02-625-1854-6
  5. BOYD, danah. 2014. It's complicated: the social lives of networked teens. New Haven: YALE UNIVERSITY PRESS. ISBN 03-001-6631-1
  6. BOYD, danah m. a Nicole B. ELLISON. 2007. Social Network Sites: Definition, History, and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13(1), 210-230. DOI: 10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x. ISSN 10836101. Dostupné také z: http://doi.wiley.com/10.1111/j.1083-6101.2007.00393.x
  7. ELLISON, N.B. a danah BOYD. 2013. Sociality through Social Network Sites. In: DUTTON, W.H. The Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: The Oxford Handbook of Surveillance Studies, s. 151-172. ISBN 9780199589074.

Externí odkazy

Související články

Klíčová slova

sociální sítě, nová média, chování teenagerů, big data

Změněno.png