Diskuse:Individuální psychologie

Zpětná vazba --Ondřej Novák (diskuse) 16. 1. 2015, 02:22 (UTC)

Krásně sestavený článek, skutečně. Jasné, stručné, vystihuje to nejdůležitější, s množstvím zdrojů. Mám jen pár dodatků, díky kterým ten článek bude ještě lepší. Jde víceméně o formální záležitosti.

  • Když používáš přímou citaci, je nutné uvést citovanou stranu.
  • Nadpis "Dopad" je možná až příliš obecný. Dopad na co? Navrhuji nahradit tento nadpis něčím trochu specifičtějším, ať již jde o dopad na psychologii, na psychoterapii, aj.
  • Kdybys nalezl nějaké ilustrace, obrázky či jinou grafiku sedící ke článku, bylo by to ideální.

Ještě jednou - moc pěkný článek.


A co termíny touha po moci a fiktivní finalismus? Neměly by být také obsahem článku? --Ondřej Novák (diskuse) 16. 1. 2015, 04:04 (UTC)