Diskuse:Zdeňka Braunerová

Děkujeme za obstojně zpracované heslo. Zapracuj ještě prosím tyto připomínky:

  • Nadpisy netřeba uvádět tučně.
  • Vytvoř sekci Odkazy dle nápovědy - chybí ti klíčová slova, souvis. články apod. Dodělej reference!
  • Nenašlo by se foto osobnosti?
  • Křížové odkazy v textu mají pokud možno odkazovat na hesla na Wikisofii, ne Wikipedii. Zmenši jejich počet a odkaž na hesla zde.
= Tereza.Hrychová, 24. 1. 2018