Distributoři zahraniční literatury vč. slovenské v ČR

MEGABOOKS

 • Odkaz: http://www.megabooks.cz/
 • Anotace: Spoločnosť MEGABOOKS CZ (do roku 2006 Mega Books International) pôsobí na Českom trhu od roku 1992. Ponúka komplexný servis dovozu a dodávok zahraničnej literatúry pre koncových zákazníkov a maloobchodných odberateľov (štátne školy, inštitúcie). Je výhradným distribútorom zahraničných partnerov (napr. Oxford University Press, Langenscheidt) pre Českú Republiku. Je distribútorom zahraničnej odbornej literatúry pre knižnice, odborné inštitúcie, univerzity, firmy a akademické ústavy. Vo vybraných oboroch (medicína, prírodné vedy, humanitné vedy) nemá na trhu konkurenciu.

FOLIO

 • Odkaz: http://www.folip.cz/
 • Anotace: Spoločnosť Folio sa zameriava na dovoz a predaj zahraničnej literatúry.

LIBRA IMPORT

 • Odkaz: http://www.libra-import.cz/
 • Anotace: Spoločnosť pôsobí na trhu od roku 2002. Zameriava sa na dovoz zahraničnej literatúry rôznych druhov. Nedisponujú pevnou ponukou, prispôsobujú sa zákazníkovi. Ponúkajú možnosť na objednanie kníh z druhej roky, predplatenie časopisov, alebo zaobstaranie starších čísel časopisov.

MEDCOR Europe

 • Odkaz: http://www.medeurop.cz/
 • Anotace: Spoločnosť založená v roku 1992. Zaoberá sa dovozom a distribúciou odbornej zahraničnej literatúry zo všetkých vedných odborov. Firma spolupracuje tiež so slovenskými nakladateľmi (Grada, Galén, Tritor, Maxdorf, Management Press). Je popredným partnerom nemeckého nakladateľstva F.K.Schattauer a svetových nakladateľov ako W.B.Saunders, MOSBY, Butterworth-Heinemann, Churchill Livingstone a pod.

INTES Praha

 • Odkaz: http://www.intes.cz/
 • Anotace: Jedna z popredných firiem na dovoz a predaj zahraničnej literatúry a ďalšieho zdroja informácií. Dlhodobo spolupracuje s radou zahraničných nakladateľov odbornej literatúry a beletrie.

BOHEMIAN VENTURES SPOL. S.R.O.

 • Odkaz: http://www.dovoz-knih.cz/
 • Anotace: Zaoberá sa dovozom materiálu na výučbu angličtiny od vydavateľov ako Pearson, Penguin Readers.

SIGNET i.b.s.

 • Odkaz: http://www.signet-knihy.cz/
 • Anotace: Signet i.b.s. Praha bola založená v roku 1993. Špecializuje sa na dovoz zahraničných publikácií a odbornej literatúry. Zaisťujú aj dovoz úzko odborných, malonakladových, nekomerčných titulov, ktoré nie sú bežne dostupné. Dovážajú antikvárne publikácie od zahraničných antikvariátov. Dlhodobými zákazníkmi sú napr. Národní Knihovna ČR, Parlamentní knihovna, Knihovna Ústavního soudu ČR, Knihovna Národního archivu ČR a pod.

EUROMEDIA GROUP

 • Odkaz: http://www.euromedia.cz/
 • Anotace: Euromedia Group, k.s., je jednou z najsilnejších a najväčších firiem podnikajúcich v rámci knižného trhu od roku 1991. Zásobuje kníhkupcov, internetové siete a hypermarkety.

SUWECO

 • Odkaz: http://www.suweco.cz/
 • Anotace: Firma Suweco, založená v roku 1993, je jednou z najväčších stredoeurópskych dodávateľov odborných informačných zdrojov všetkých typov a foriem, od klasických tlačených kníh až po seriály a elektronické zdroje sprostredkovávané v rámci konzorcií či inštitucionálne. Spravujú najväčšie české a slovenské konzorciá. Ich portfólio tvorí viac než 300 000 periodik z celého sveta a 4 000 000 tradičných a elektronických titulov a prístup do svetových databáz.

DEVAR Praha

 • Odkaz: http://www.devar.cz/
 • Anotace: Devar Praha sprostredkováva dovoz literatúry zo všetkých svetových nakladateľstiev pre jednotlivcov, školy, knižnice a organizácie.

LITERA PROXIMA

 • Odkaz: http://www.dovozknih.cz/
 • Anotace: Litera Proxima sprostredkováva dovoz kníh, časopisov, CD, DVD z celého sveta pre firmy, inštitúcie aj jednotlivcov. Sú dovozcami prestížnych nakladateľov ako pringer, BRILL, Palgrave, Oxford University Press, Elsevier, Churchill Livingstone, Pearson, Lehmanns, Amirsys, Yale University Press, Chicago Press, Harvard University Press.