Divadlo, film, tanec

Mousikeprogettieducativi

Anotace: Mousiké - vzdělávací projekty je redakční projekt, který vychází vstříc zejména těm, kteří učí a využívají tanec, hudbu a kreativní pohyb ve škole a obecněji, které jsou zapojeny do uměleckého vzdělávání dětí a dospělých .
Odkaz: http://http://www.mousikeprogettieducativi.com/

Princeton Book Company

Anotace: Nakladatelství Princetoon Book Company je specialista na vydávání a distribuci knih a videí o tanci přes 35 let. Má seznam více než 500 titulů souvisejících s tancem. Nakladatelství publikuje pod názvem Dance Horizons a distribuuje pro The Dance Notation Buerau a Dance Books Ltd.
Odkaz: http://http://www.dancehorizons.com/ Odkaz: http://www.princetonbookcompany.com/

Dance Books

Anotace: Nakladatelství Dance Books je jedinou společností ve Velké Británii, která se věnuje pouze vydávání knih a příbuzných materiálů o tanci a lidském pohybu. Vydávájí bezmála 200 položek a prodávají je formou zásilkového obchodu a prostřednictvím knihkupců po celém světě .
Odkaz: http://www.dancebooks.co.uk/

Amber Lane Press

Anotace: Amber Lane Press je malý nezávislý nakladatel, který se specializuje na drama. Sídlí v Charlbury mezi Oxfordem a Stratfordem nad Avonou. Publikováním her a knih o divadle se nakladatelství zabývá již více než 30 let. Na svém seznamu má mnoho známých a zavedených jmen dramatiků, včetně Biyi Bandele, Stevena Berkoffa, Ronalda Harwooda, Juliana Mitchella, Martin Shermana, Hugha Whitemore a Sira Arnolda Weskera.
Odkaz: http://www.amberlanepress.co.uk/

Oberon Books

Anotace: Nakladatelství Oberon Brooks je nezávislé nakladatelství ve Velké Británii. Specializuje se na divadlo, dramata a divadelní umění, má mnoho dnešních originálních dramatiků. Na seznamu má více jak 1500 knih. Seznam zahrnuje i některé knihy z nejlepšího britského divadla od roku 1940, evropského a světového divadla v překladu a klasiky od předních světových dramatiků. Jejich publikace široce pokrývají divadlo, operu, tanec a další.
Odkaz: http://www.oberonbooks.com/

Theater der Zeit

Anotace: Nakladatelství Theater der Zeit patří mezi nejvíce respektované nakladatele v oblasti divadla, politiky a kultury. Každoročně publikuje 40 knih a 16 výtisků časopisů. Od roku 2015 nakladatelství produkuje a distribuuje přes Label Hook Music také divadelní hudbu.
Odkaz: http://www.theaterderzeit.de/

Omnibus Press

Anotace: Nakladatelství Omnibus Press je největším světovým vydavatelem, který se specializuje na knihy související s hudbou. Nakladatelství vydává kolem 40 nových titulů ročně. Omnibus Press zahájil svou činnost v roce 1976 jako obecné nakladatelství, které doplňuje noty vydávané a distribuované mateřskou společností Music Salec Ltd.
Odkaz: http://www.omnibuspress.com/

Impuls Theater Verlag

Anotace: Nakladatelství Impuls Theater Verlag vydává hry a literaturu pro amatérská divadla, v programu má více jak 2000 titulů! Zájemci si mohou zvolit komedii, thriller, drama, lidové divadlo, skicu, školní divadlo a divadlo pro seniory. Zde najdete vesměs prakticky vyzkoušené divadelní hry, muzikály a divadelní kabaretní představení
Odkaz: http://theaterverlag.eu/

Verlag für Kindertheater

Anotace: Nakladatelství pro dětská divadla bylo založeno v roce 1970 Uwe Weitendorfem z lásky k divadlu pro děti. Dramatizace literárních děl tvoří nedílnou a podstatnou složku v programu vydavatele. Zastupuje mnoho nejznámějších autorů. V okruhu programu "mladí znějící" vyvíjejí vysoko hodnocený repertoár současných dětských oper, hudeních her a muzikálů.
Odkaz: http://www.kindertheater.de/

Music Theatre International

Anotace: Music Theatre International (MTI) je jedním z předních světových divadelních licenčních agentur. Společnost byla založena v roce 1952 skladatelem Frankem Loesserem a Donem Walkerem. MTI je hnací silou při prosazování hudebního divadla jako živé a poutavé umělecké formy. MTI pracuje přímo se skladateli, textaři a knižními spisovateli těch muzikálů, kteří předloží originální skripta, hudební materiály a dynamické divadelní prostředky.
Odkaz: http://www.mtishows.com

Národní divadlo, činohra

Anotace: Národní divadlo vydává své programové brožury již od roku 1991 – tedy jednadvacet let. Za tu dobu vydalo více než sto sedmdesát titulů. Kromě inscenovaného textu přináší vydávané programy řadu inspirativních článků týkajících se uvádění dramatu, společenského a divadelního kontextu a také bohatou obrazovou přílohu.


Odkaz: http://www.cinohrand.cz/76-nabidka/100-nakladatelstvi-cinohry-narodniho-divadla-bliz-svym-ctenarum

Svět a divadlo

Anotace: Vydává teatrologický seriál s dvouměsíční periodicitou od roku 1990. Jazyk a redakce jsou česko-slovenské. Mezi čtenáře patří především odborná divadelní veřejnost v Čechách a na Slovensku. Jedná se o divadelní publicistiku, časopis obsahuje eseje, recenze, nejnovější texty o divadle a pro divadlo.
Odkaz: http://www.svetadivadlo.cz/cz/o-nas


NA KONÁRI

Anotace: NA KONÁRI je neziskové občanské sdružení, které vzniklo v roce 2009. Zaměřuje se především na vydávání odborných – teoretických, historických a esejistických – textů z oblasti teatrologie a příbuzných oborů a to jak české, tak světové.
'Odkaz: http://www.nakonari.cz/index.php?menu=kontakt&str=kontakt.php'

Institut umění - Divadelní ústav

Anotace: Jedno z nejdůležitějších teatrologických nakladatelství v České republice. Pravidelně vydává odbornou literaturu z oblasti dějin českého i světového divadla či knihy o divadelní teorii a to jak původní díla, tak díla přeložená. Je také předním vydavatelem divadelních her, které vydává hned ve třech různých edicích - Divadelní hry (české, zahraniční), Současná hra a New Czech Play. Vydává také dva časopisy - odborné recenzované teatrologické periodikum Divadelní revue, vycházející od roku 1989, a časopis Czech Theatre, v anglickém jazyce, určený zahraničním zájemcům o dění v českém divadle.
Odkaz: http://www.idu.cz/cs/edicni-oddeleni-2


Nakladatelství AMU

Anotace: Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze je jedním z českých nakladatelů literatury z oblasti filmu, televize, fotografie, divadla, hudby a tance. Vydává odborné monografie, sborníky, studijní texty. Publikuje některé dizertační a habilitační práce či profesorské přednášky.
Odkaz: http://www.namu.cz/


Pražská scéna

Anotace: Nakladatelství Pražská scéna bylo založeno roku 1993 aby reflektovalo českou divadelní scénu. Programem nakladatelství je přednostní zájem o moderní a současné české divadlo. Zabývá se i důležitými odkazy divadelní historie, např. ediční projekt Odkaz Jana Grossmana divadelníkům.
Odkaz: http://www.prazska-scena.cz/

Nakladatelství Studia Ypsilon

Anotace: Nakladatelství Studia Ypsilon se zaměřuje na vydávání odborné divadelní literatury s přesahem k filosofii hry, obecné filosofii a společenským vědám. Všechny publikace jsou dostupné v Obchůdku Studia Ypsilon u šatny divadla.
Odkaz: http://www.ypsilonka.cz/nakladatelstvi

Transteatral

Anotace: Nezisková organizace, která vznikla v roce 2008 jako projekt bývalých studentů Divadelní vědy v Praze. Nakladatelství se věnuje především vydávání divadelních her a scénářů. Mimo nakladatelskou činnost se zabývá pořádáním teatrologických konferencí, sympozií, worskhopů, festivalů a produkcí divadelních projektů.
Odkaz: http://www.transteatral.cz/category/nakladatelstvi/

Ediční středisko JAMU

Anotace: Působí od roku 2000, vydává studijní materiály (skripta) pro posluchače školy. Vytváří kvalitní podmínky pro publikační činnost pedagogů JAMU. Vydává studijní, vzdělávací a odborné publikace z oblasti historie a teorie hudby, divadla, scénografie, dramatické výchovy
Odkaz: http://www.jamu.cz/organizacni-struktura/edicni-stredisko/

Národní filmový archiv

Anotace: Národní filmový archiv (NFA) je specializovaný archiv zřízený jako příspěvková organizace Ministerstva kultury České republiky, který se zaměřuje na archivování, odborný výzkum, propagaci českých audiovizuálních děl a dokumentů zabývajících se těmito díly. Podstatnou složkou jeho vlastní činnosti je také provoz vlastního kina Ponrepo a vydavatelská činnost. Poskytování aktuálních informací o české kinematografii a filmovém průmyslu
Odkaz: http://www.nfa.czKlíčová slova

Divadlo, tanec, film, nakladatelství, teatrologická literatura

Zdroje