Don R. Swanson

Don R. Swanson byl americký informační věděc v oblasti biomedicíny. Proslavil se především díky způsobu získávání znalostí Swanson linking a programem Arrowsmith.

Biografie

Don R. Swanson se narodil 10. října roku 1924. Byl to informační vědec ze Spojených států amerických, zabýval se především bádání v oblasti biomedicíny. Své první vysokoškolské studium zasvětil fyzice na Kalifornském technologickém institutu a získal zde bakalářský titul. O dva roky později obdržel magisterský titul na univerzitě v Rice, v Hostounu ve státě Texas. Jeho studia pokračovala ve fyzikálním duchu, doktorského titulu dosáhl na univerzitě v Berkeley v Kalifornii.

Po studiích byl zaměstnán jako počítačový expert ve firmě Hughes Research & Development. Mezi jeho pozdější zaměstnavatele patří například společnost Ramo-Wooldridge Corp. & TRW, Inc., kde se zabýval výzkumem. Zkoumal především vývoje knihovních katalogů. V roce 1963 změnil zaměstnání a přešel na University of Chicago, kde se několikrát stal děkanem University of Chicago Graduate Library. Don R. Swanson byl za svůj život dvakrát ženatý a vychoval tři děti, jedno děvče a dva chlapce. Proslavil se především díky svému působení ve vědě a při vytvoření Swanson linking a Arrowsmith. V roce 2000 mu za celoživotní úspěchy byla udělena cena ASIST Award of Merit. Don R. Swanson zemřel dne 18. listopadu roku 2012 ve svých osmdesáti osmi letech.

Swanson linking

Swanson linking je způsob získávání znalostí podle Swansona. Don zastával teorii, že pro provedení kvalitního výzkumu je potřeba důkladně prostudovat i staré studie. Díky poučení se ze starých chyb přicházel na nové inovace v jeho výzkumu. Užíval staré záznamy k vytvoření nových inovací. Zastával se svého názoru, že laboratoře nejsou jediným místem pro vznik nových výzkumů. Byl specializovaný na vztahy mezi počítačem a přirozeným jazykem. „Swanson věřil, že odkrývání neviditelných souvislostí mezi dvěma odlišnými oblastmi studia může vést k novým objevům – jak je sám nazýval „neobjevené veřejné znalosti“. Swanson otestoval svou teorii prací z roku 1986. Z průzkumů databáze Medline, kde se nachází miliony abstraktů vědeckých časopisů, našel souvislost ve výzkumech Raynaudova syndromu a rybím tukem. K tomuto objevu došel, když nalezl několik článků popisujících výskyt vyšší srážlivosti krve u pacientů s Raynaudovým syndromem. Dále nalezl soubor výzkumů, které ukázaly, že rybí tuk může snížit srážlivost krve. Swanson tedy na základě těchto nálezů došel k závěru, že Raynaudův syndrom může být tlumen díky působení rybího tuku. Klinická studie probíhající o tři roky později tuto souvislost potvrdila. Swanson poté vytvořil hypotézu o vazbě mezi migrénami a nedostatkem magnézia, která byla taktéž následně ověřena a potvrzena klinickou studií.“

Arrowsmith

V bádání okolo databáze Medline Swanson nepřestal. Za spolupráce se svým kolegou z Univerzity Illinois v Chicagu, Neilem Smalheiserem vyvinuli program Arrowsmith. Jedná se o software, který funguje na principu vyhledávání stejných a podobných článků právě v databázi Medline. Arrowsmith na svém principu vyhledával souvislosti mezi články v databázi Medline. Swansonův spolupracovník, Neil Smalheiser tehdy prohlásil: „Tento počítač nemá vytvářet objevy, ale má identifikovat a spojit dohromady potencionální tvrzení.“ Software Arrowsmith byl později poupraven, aby zkoumal spojitost nemocí a genů a proto přinesl mnoho užitku v biomedicíně, při zkoumání a tvorbě léčiv.

Odkazy

Reference

ALLEN, Susie. Don R. Swanson: information science pioneer, 1924 - 2012. In: UChicagoNews [online]. Chicago, 2012 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: http://news.uchicago.edu/article/2012/12/06/don-r-swanson-information-science-pioneer-1924-2012

PAUEROVÁ, Kateřina. Historie informační vědy v USA v letech 1950 – 1990 - část 3:: 1960 - 1969. In flow: information journal [online]. 2008 [cit. 2016-01-31]. ISSN 1802–9736. Dostupné z: http://www.inflow.cz/historie-informacni-vedy-v-usa-v-letech-1950-%E2%80%93-1990-cast-3-1960-1969

Don R. Swanson. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2015 [cit. 2016-01-31]. Dostupné z: https://en.wikipedia.org/wiki/Don_R._Swanson

Klíčová slova

Swanson linking, Arrowsmith,