Egocentrické zkreslení

Egocentrické zkreslení (Egocetric bias) je tendence vnímat a hodnotit sebe, své osobní vlastnosti, chování a jednání v příznivém světle, posuzovat je zaujatě, shovívavěji a pozitivněji než vlastnosti, chování a jednání druhých lidí.

Egocentrické zkreslení je jedním z příkladu kognitivního zkreslení.

Příklad

Účastníci studie byli požádáni, aby napsali spravedlivé či nespravedlivé chování- svoje a druhých. Když psali o spravedlivém chování, měli tendenci začít se slovem "já", spíše než "ostatní". Zatímco když psali o nespravedlivém chováním "ostatní" byli na prvním místě.V této studii byl však zjištěn hlavně velký rozdíl mezi pohlavím- ženy v porovnáním s muži, si více pamatovali chování ostatních lidí více než svoje. [1]

Odkazy

Reference

  1. Tanaka, K. (September 1993). "Egocentric bias in perceived fairness: is it observed in Japan?". Social Justice Research 6 (3): 273–285. doi:10.1007/BF01054462

Použitá literatura

  • Kahneman, D. (2011). Thinking, fast and slow. (1st ed., 499 s.) New York: Farrar, Straus and Giroux.

Související články

Klíčová slova

Heuristika, egocentrické zkreslení, bias