Emocionalita v adolescenci

  • citové zážitky jsou již citlivě diferencovány
  • zvyšuje se schopnost selektivně odpovídat na určité podněty
  • v časné adolescenci je častá emoční labilita, posun nálad k negativním rozladám
  • ve střední a pozdní adolescenci tyto příznaky odeznívají, adolescent by měl být už stabilní ve svém uvažování, měl by nabýt pocit, že zvládne určité věci již sám a bez pomoci
  • často ale překračuje běžný rámec reality, má pocit, že zvládne vše. Například:" Půjdu do politiky, až tam budu, všechno změním k lepšímu"
  • typická je zvýšená sebereflexe, v počátečních období má spíše charakter sebepercepce, později je sebereflexe spojena s introspekcí, adolescent se nezabývá již vzhledem a vlastním tělem, ale otázkami: Jaký chci být?, Jaký jsem?
  • srovnává své "ideální já" s "reálným já"

Zdroje