Etologické výzkumy

  • manželé Harlowovi – mláďata Makak rhézus a jejich pozorování
  • popotahovali se s Bowlbym, kdo vytvořil pojem vazba – vydali v jednom roce článek s pojmem vazba a všichni byli v Londýně
  • měnili opičkám situace: byla v přirozeném stavu, sama, s figurínou matky (podobnou i drátěnou)
  • v případě figuríny opička v nebezpečí utíkala schovat se k ní, usínala na ní, hledala oční kontakt
  • také dělali výzkum sourozenecké konstelace → jak počet sourozenců ovlivní deprivaci z nepřítomnosti matky
  • pozorování K. Lorenze
  • důležité poznatky o prvotní komunikaci samice a mláděte
  • význam imprintingu (vtisknutí obrazu matky) - matka skočí do vody a ostatní káčátka pak postupně za ní, když to jedno z nich propásne a mine tento okamžik, už to nezvládne instinktivně, ale musí se to učit
  • Bowlby čerpal z obou předchozích přístupů → jeho velký přínos

Zdroje