Europeana

Internetový portál Europeana vznikl z The European Library (TEL) a je spravován Europeana Foundation v Nizozemsku. Digitální knihovna Europeana nabízí přístup k více než 53 milionům uměleckých děl, artefaktů, knih, videí a zvuků z celé Evropy. [1]Europena slouží jako zprostředkovatel, uživatel je tedy vždy přesměrován na zdroj instituce, která dokument zveřejňuje. Vyhledávání je možné podle druhu dokumentu, podle toho, zda lze a jak lze dokument dále použít, podle země, jazyka, agregátorů a instituce. Europeana je dostupná ve všech evropských jazycích, avšak metadata jsou v angličtině. Europeana je dostupná z http://www.europeana.eu/portal/.

Zdroje obsahu Europeany


The European Library (11,475,549) - National Library of France (2,615,502), Österreichische Nationalbibliothek - Austrian National Library (1,365,991), National Library of the Netherlands (1,291,139), Bavarian State Library (1,114,272),...

LoCloud (4,312,510) - The National Archives of Norway (3,153,889), Kulturarvsstyrelsen (519,232),...

AthenaPlus (3,978,622) - SAN - Sistema Archivistico Nazionale (674,642), Ajuntament de Girona (425,792), British Museum and The Portable Antiquities Scheme (332,574), Internet Culturale - Biblioteca Braidense Milano (260,075)[2]
...

Počáteční projekt Europeana

Projekt Europeana vznikl z iniciativy Evropské komise v roce 2007 a jeho hlavním cílem bylo vytvořit portál Europeana. Projekt byl financován Evropskou komisí v rámci programu eContentplus, který byl součástí iniciativy i2010. Cílem bylo zpřístupnit kulturní a vědecký digitální obsah prostřednictvím jednoho portálu a nadále udržovat iniciativy, které mají vést k soustřeďování digitálního obsahu evropských zemí. Projekt navázal na Evropskou digitální knihovnu, avšak na rozdíl od Evropské digitální knihovny, kde byly soustředěny materiály pouze z evropských národních knihoven, měla Europeana poskytovat přístup k dokumentům, které jsou uchovávány ve sbírkách evropských muzeí, knihoven, archivů a audiovizuálních sbírek. Na základě projektu byl v roce 2008 spuštěn internetový portál Europeana.[3]


Odkazy

Reference

  1. Europeana [online]. Netherlands [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.europeana.eu/portal/
  2. Sources - Europeana Collections [online]. Netherlands [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.europeana.eu/portal/browse/sources.html
  3. KVAŠOVÁ, Jana. Téma digitalizace v programech EU [The topic of digitization in EU Programmes]. Praha, 2009-08-11. 54 s., 3 s. příl. Bakalářská práce. Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, Ústav informačních studií a knihovnictví. Vedoucí bakalářské práce Jitka Hradilová.